תעריפון תוכנית כללית מושלם פלטינום

המחירים למצטרפים לתוכנית כללית מושלם
פלטינום:
 

עד גיל 18 - 16.70 שקלים

 

גיל 18 - 14.53 שקלים

גילאי 19 עד 30 - 40.38 שקלים

 

גילאי 31 עד 39 - 47.73 שקלים

 

גילאי 40 עד 49 - 49.90 שקלים

 

גילאי 50 עד 59 - 57.69 שקלים

 

גילאי 60 עד 64 - 70.99 שקלים

 

גילאי 65 עד 69- 90.29 שקלים

 

גילאי 70 ומעלה - 94.46 שקלים

 
המחירים הינם בנוסף לעלות עבור תוכנית כללית מושלם זהב ונכונים ללקוחות אשר הצטרפו החל מתאריך 23 בדצמבר 2007, התשלום החודשי נכון לפברואר 2016, על פי מדד המחירים לצרכן   שפורסם בינואר 2016, ומתעדכן בהתאם למדד וכפוף לתקנון

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*