תעריפון תוכנית כללית מושלם פלטינום

המחירים למצטרפים לתוכנית כללית מושלם
פלטינום:
 
 
עד גיל 18 - 18.12 שקלים
 
גיל 18 - 14.54
 
גילאי 19 עד 30 - 40.42 שקלים
 
גילאי 31 עד 39 - 47.78 שקלים
 
גילאי 40 עד 49 - 49.95 שקלים
 
גילאי 50 עד 59 - 57.75 שקלים
 
גילאי 60 עד 64 - 71.06 שקלים
 
גילאי 65 עד 69- 90.38 שקלים
 
גילאי 70 ומעלה -  94.56 שקלים
 
המחירים הינם בנוסף לעלות עבור תוכנית כללית מושלם זהב ונכונים ללקוחות אשר הצטרפו החל מתאריך 23 בדצמבר 2007,
 
התשלום החודשי נכון למרץ 2015, על פי מדד המחירים לצרכן שפורסם בפברואר 2015, ומתעדכן
בהתאם למדד ובכפוף  לתקנון

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*