הסעה באמבולנס

כללית מושלם פלטינום משתתפת בהוצאות פינוי דחוף של עמיתיה לחדר מיון בבית חולים ציבורי במקרה אשר לא הסתיים באשפוז. הפינוי יתבצע באמצעות אמבולנס בעל רישיון.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

מסמכים נדרשים: חשבונית מס/קבלה מקורית ומכתב שחרור מהמיון בבית החולים. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, 5112201.

תוכנית מושלם זהב

השירות ניתן רק במסגרת התוכנית "מושלם פלטינום"

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי? מסלול השתתפות עצמית מסלול החזר כספי

הסעה באמבולנס.
השירות ניתן למימוש פעמיים בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר).

השירות ניתן למימוש במסגרת מסלול החזר כספי בלבד.

החזר המושלם הוא 50% מההוצאה בפועל, ולא יותר מ- 299 ש"ח . הוצאה בפועל היא הוצאה שעמית הוציא מכיסו בניכוי כל השתתפות שקיבל או זכאי לקבל על פי חוק הבריאות או חוק הביטוח הלאומי.
ההחזר ניתן מקסימום פעמיים בשנה קלנדרית.

השירות ניתן למימוש 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית