אודות השירות

 

 

הבראה לאחר ניתוח

כללית מושלם משתתפת בהוצאות שהייה במוסד החלמה בארץ בעקבות אשפוז של חמישה לילות לפחות לאחר ניתוח. על מנת לממש את השירות נדרשת הוראה רפואית לשהייה במוסד החלמה/הבראה. השירות ניתן אם לא חלפו חודשיים ממועד השחרור מבית החולים. השירות אינו חל על החלמה/הבראה מאירוע לב או צנטור טיפולי. למקרה זה קיים שירות נפרד - "החלמה לאחר אירוע לב". צנתור אבחוני לא מזכה בשירות.

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

ללקוח אשר אושפז בבבית החולים לפחות חמישה לילות בעקבות ניתוח שלא נגרם כתוצאה מאירוע לב.

כיצד אקבל את השירות?

ניתן לפנות לספקים שבהסכם עם כללית מושלם בהשתתפות עצמית נמוכה או לפנות לספק פרטי ולקבל החזר כספי. השירות מחייב הוראה רפואית לשהייה במוסד החלמה/הבראה וטרם חלפה תקופה של חודשיים ממועד השחרור מבית החולים.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p>ל<a href="https://clalitmushlam.co.il/privateclaims/?utm_source=mushlam&utm_medium=service&utm_campaign=privateclaims" rel="noopener noreferrer" target="_blank">הגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></p><p>יש לשלוח חשבונית מס וקבלה מקורית עם חותמת/חתימה. במידה והחשבונית שברשותך היא ממוחשבת/ דיגיטלית , יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. יש לציין בנוסף מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים. יש לוודא שעל גבי החשבונית יצוינו תאריכי ההבראה + דו&quot;ח שחרור מבית החולים המאשר את ביצוע הניתוח. יש לצרף לבקשת החזר כספי טופס ההחזר שהקישור אליו מופיע מטה. כתובת למשלוח: כללית מושלם/מחלקת תביעות, ת.ד. 2265, בני ברק, 5112201.</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום