searchoutofthebox

 

 

מידע על ביטוח סיעודי | כללית מושלם53294301/09/2021 09:33:25103790https://mushlam.clalit.co.il/he/goldhtmlTrueaspx
דף תחזוקה | כללית מושלם53483922/09/2016 11:29:54https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
כיסויים בכרטיס זהב | כללית מושלם53484005/01/2020 10:11:20https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
השוואה בין תכניות כללית מושלם זהב ופלטינום | כללית מושלם534883המידע בטבלה הוא חלקי ומתומצת, המידע המוצג הוא בכפוף למידע המלא בתקנון כללית מושלם ופלטינום01/09/2021 08:38:04https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
תעריפון תכניות כללית מושלם זהב ופלטינום | כללית מושלם535041המחירים למצטרפים חדשים לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום.05/01/2020 08:17:35https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הזמנה להיכלל ברשימת ספקי הסדר למתן שירותים לעמיתי "כללית מושלם" | כללית מושלם53504420/06/2019 06:48:33https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
כיסויים בכרטיס פלטינום | כללית מושלם53509505/01/2020 09:15:08https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
searchoutofthebox | כללית מושלם53510105/04/2021 05:23:47https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
מה מגיע לי כלקוח כללית מושלם? | כללית מושלם53484705/01/2020 08:41:4725409https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
יישומון active - לנהל חיים בריאים ולקבל הטבות | כללית מושלם482974אפליקציה מקבוצת כללית שתתאים לכם תכנית אישית לניהול אורח חיים בריא. בואו להציב לעצמכם יעדים- שתיתם מספיק?כמה צעדתם? ואפילו יעדים על שעות השינה שלכם. היכנסו!12/09/2021 09:14:39https://mushlam.clalit.co.il/he/HEALING/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx