ROBITUSSIN SYR 100MG/5ML 120ML

אנו מודעים היטב לכך שתרופות מהוות רכיב משמעותי מתקציב הבריאות המשפחתי.
לכן דאגנו לכך שכעמיתי כללית מושלם תהיו זכאים להנחה משמעותית ברכישת תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם בבתי המרקחת של הכללית ובבתי המרקחת שבהסדר.
לרשימת התרופות מחוץ לסל במרשם בהנחה ללקוחות כללית מושלם

תרופות, אביזרים ומכשירים