מידע לפורשי סיעודי קבוצתי

בתאריך 31.12.2017 הסתיימו הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בחברות הביטוח.

לקוח בן 55 ומעלה שהיה מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי שתקופת הביטוח בה הסתיימה  החל מה 31.8.2017, זכאי להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וללא בחינה של מצבו הרפואי הקודם, זאת, לא יאוחר מיום 31.07.2018 .

מי זכאי להצטרפות לביטוח סיעוד  מושלם פלוס ללא הצהרת בריאות?

 זכאי הנו חבר כללית שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:

1. היה מבוטח בפוליסת סיעוד קבוצתית במועד תום תקופת הביטוח הסיעודי הקבוצתי
2. הוא אינו מבוטח בביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים במועד הגשת בקשה זו.
3. הוא הגיע לגיל 55 ומעלה ביום 14 בפברואר 2018 או במועד תום תקופת הפוליסה הקבוצתית, המאוחר מהם.
4. לא מתקיים לגביו מקרה ביטוח במועד בקשתו להצטרף לביטוח זה.
5. לא מימש את מלוא זכויותיו לפי פוליסת הסיעוד הקבוצתית שבה היה מבוטח.

תוך כמה זמן ניתן להצטרף ללא הצהרת בריאות?

ניתן להצטרף עד ליום 31.7.2018 או עד 120 ימים מיום סיום הביטוח הסיעודי הקבוצתי, המאוחר מביניהם.

לאחר חלוף מועד זה או אם לא יתקיימו כל התנאים האמורים, יידרש המועמד למלא הצהרת בריאות ולעבור בחינה של מצבו הרפואי לצורך בחינת קבלתו לביטוח.  

 מה עליך לעשות על מנת להצטרף?

1. להגיש בקשת הצטרפות און ליין כאן>>

כפתור הצטרפות סיעודי.JPG

 2. להוריד את טופס בקשת ההצטרפות , למלא אותו ולשלוח בצירוף מכתב אישור הזכאות שנשלח אליך מחברת הביטוח בה היית מבוטח ביום סיום הביטוח הסיעודי הקבוצתי, לפקס שמספרו 03-5480580  או לכתובת מייל tiful_mushlam@clalit.org.il 

או בדואר: לכבוד "כללית מושלם" ת.ד 2265 , בני ברק, מיקוד 5112201

 כפתור.JPG

עקב ריבוי הפניות ניתן לחסוך זמן יקר . באפשרותך  להוריד את הטופס, למלא אותו ולשלוח 

לפקס שמספרו 03-5480580  או לכתובת מייל tiful_mushlam@clalit.org.il .

 כפתור.JPG

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום