מידע לפורשי סיעודי קבוצתי

בתאריך 31.12.2017 הסתיימו הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בחברות הביטוח.

לקוח בן 60 ומעלה שהיה מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי שתקופת הביטוח בה הסתיימה, זכאי להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים ללא צורך במילוי הצהרת בריאות וללא בחינה של מצבו הרפואי הקודם.

זאת, לא יאוחר מיום 30.04.2018 ובתנאי שמתקיימים כל התנאים הללו:
1. הוא היה מבוטח בפוליסת סיעוד קבוצתית במועד תום תקופת הביטוח הסיעודי הקבוצתי
2. הוא אינו מבוטח בביטוח הסיעודי לחברי קופת חולים במועד הגשת בקשה זו.
3. הוא הגיע לגיל 60 ומעלה במועד תום תקופת הביטוח הסיעודי הקבוצתי.
4. לא מתקיים לגביו מקרה ביטוח במועד בקשתו להצטרף לביטוח זה.
5. הוא אינו מקבל תגמולי ביטוח מכוחה של פוליסת הסיעוד הקבוצתית שבה היה מבוטח.

עקב ריבוי הפניות ניתן לחסוך זמן יקר. באפשרותך להוריד את הטופס, למלא אותו ולשלוח בצירוף מכתב אישור הזכאות שנשלח אליך מחברת הביטוח בה היית מבוטח ביום סיום הביטוח הסיעודי הקבוצתי, לפקס שמספרו 03-5480580  או לכתובת מייל tiful_mushlam@clalit.org.il .

 כפתור.JPG

עקב ריבוי הפניות ניתן לחסוך זמן יקר . באפשרותך  להוריד את הטופס, למלא אותו ולשלוח 

לפקס שמספרו 03-5480580  או לכתובת מייל tiful_mushlam@clalit.org.il .

 כפתור.JPG

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום