חגורה מתקנת

עמיתי כללית מושלם עד גיל 17 (כולל), הזקוקים לחגורה מתקנת מסוג מילווקי, בוסטון או אחרת, זכאים להחזר כספי בעבור הרכישה.

​עמיתי כללית מושלם עד גיל 17 (כולל), הזקוקים לחגורה מתקנת מסוג מילווקי, בוסטון או אחרת, זכאים להחזר כספי בעבור הרכישה.

קביעת אורטופד מומחה כי יש צורך בחגורה ומיצוי הזכאות במסגרת הסל הבסיסי. הזכאות הינה אחת לשנה.

החזר כללית מושלם הינו 83 אחוז מההוצאה בפועל, ולא יותר מ-1,566 ₪.

מסמכים נדרשים: יש לשלוח חשבונית מס, קבלה מקורית והמלצה רפואית למחלקת תביעות. במידה וניתן החזר מהסל הבסיסי, יש לצרף חשבונית מכללית. את הפניות יש לשלוח לכללית מושלם - מחלקת תביעות, ת.ד 2265 בני ברק 51122.

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום