חגורה מתקנת

עמיתי כללית מושלם עד גיל 17 (כולל), הזקוקים לחגורה מתקנת מסוג מילווקי, בוסטון או אחרת, זכאים להחזר כספי בעבור הרכישה.

​עמיתי כללית מושלם עד גיל 17 (כולל), הזקוקים לחגורה מתקנת מסוג מילווקי, בוסטון או אחרת, זכאים להחזר כספי בעבור הרכישה.

מהם תנאי הזכאות למימוש השירות?

קביעת אורטופד מומחה כי יש צורך בחגורה ומיצוי הזכאות במסגרת הסל הבסיסי. הזכאות הינה אחת לשנה.

מהו ההחזר עבורו אהיה זכאי/ת?

החזר כללית מושלם הינו 83 אחוז מההוצאה בפועל, ולא יותר מ-1,571 ₪.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

מסמכים נדרשים: יש לשלוח חשבונית מס, קבלה מקורית והמלצה רפואית למחלקת תביעות. במידה וניתן החזר מהסל הבסיסי, יש לצרף חשבונית מכללית. את הפניות יש לשלוח לכללית מושלם - מחלקת תביעות, ת.ד 2265 בני ברק 51122.

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום