אביזרי עזר לשמיעה

לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 הזקוקים לאביזרי עזר לשמיעה, יוכלו לקבלם - בהתאם לרשימה מוגדרת של דגמי מכשירים המופיעה באתר.

​לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 הזקוקים לאביזרי עזר לשמיעה, יוכלו לקבלם - בהתאם לרשימה המופיעה מטה.

לצורך קבלת השירות, יש להצטייד בהפניית רופא של שירותי בריאות כללית, או רופא המאושר על ידי כללית מושלם, או הפנייה מקלינאי/ת תקשורת של כללית.

6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית

 

גובה ההחזר הוא עד 75% מעלות האביזרים, ועד לסכום מרבי של 1,160 ש"ח לשנה קלנדרית.

 

1. ראשית יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:

א. חשבונית מס וקבלות מקוריות חתומות על ידי נותן השירות. יש לוודא כי על גבי החשבונית יצוינו פרטי הרוכש וסוג האביזר שנרכש. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר.

ב. הפניית רופא או קלינאית תקשורת של שירותי בריאות כללית, המאשרת את הצורך באביזר, רלוונטית לשנת הרכישה.

2. ניתן להגיש את הבקשה להחזר באמצעות אתר האינטרנט כאן>>> 

3. כמו כן ניתן למלא טופס בקשה טופס החזר כספי >> לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הנדרשים המפורטים מעלה ולשלוח לכללית מושלם, מחלקת התביעות, ת.ד 2265 בני ברק, מיקוד 5112201

 

סוג המכשירדגם
טלפון שולחני

Relation 2
CL200

Scalla 1

FlashTEL Comfort 3 BT

MEMORY PLUS

MAGNA

Cl400

Bdp400

Photophone 100

BigTel

טלפון אלחוטי

Vtech

TC40

XEN
XL40
FreeTel 3

magna

phone easy

DC5001

Dect350

Dect595

BigTel

מגבר אישי

GN multi mic

Listenor Pro

Smart mic

Artone mic

StreamLine mic

PocketTalker

Pro
Duett
Apollon

+TVB

A200

PocketTalker

Quattro 4​

Tune Amp

Crescendo

Mino

Maxi Pro

Domino classic

BT25G

Converse

BeHear ACCESS

מגבר לטלוויזיה

GN TV 2

מגבר לטלוויזיה

TV-95
AR-TV

TV Audio Eartech

TVB
Set 250
Set 810

Earis XS

EasyTek

 Rexton Smart Connect

טרנסמיטר ל - SMART CONNECT

 StreamLine TV

TV-Aid ORION

Hybrid Hear Orion 

Smart transmitter 2.4

Set830

Set 860

Mlv 900

Cl7400

MLV2700

מגבר דלת

SW-200D
DO 34 K

Amplicall 20 

VisuTone

Amplicall 206

BE1411

מגבר טלפון

SW-200D

GN Phone clip PLUS

CL2
VisuTone

RingMax

 דיבורית אלחוטית Artone maxx 3

TA783

20 Amplicall

דיבורית Bluetooth דור 3

שעון מעורר

SW-902

TravelTim
Wake n Shake

VC-10

wake n' shake star

Bellman Alarm Clock

TCL