מכשיר מלמק לאיחוי שברים

עמיתי כללית מושלם זכאים להנחה בהשכרת מכשיר המיועד לאיחוי שברים, במידה לטיפול אחר לא הצליח להביא לאיחוי.

עמיתי כללית מושלם זכאים להנחה בהשכרת מכשיר המיועד לאיחוי שברים, לאחר העדר איחוי למעלה משלושה חודשים אחרי טיפול אחר.

הזכאות לשירות תינתן בהתקיים התנאים הבאים: 
1. עיכוב בחיבור שבר DELAYED UNION או אי חיבור NON UNION לאחר תשעה חודשים של 
טיפול אחר. 
2. המלצה בכתב לטיפול במכשיר MELMAK של אורטופד הכללית.

עלות השכרת המכשיר ליום אחד - 10 ₪, עלות השכרת המכשיר לחודש אחד - 225 ₪.

* השכרת המכשיר הינה לתקופה של עד 6 חודשים. 

לפרטים נוספים יש לפנות לסיראם בטלפון 036241180.​