אודות השירות

 

 

פיאה לחולה אונקולוגי

לקוח מושלם בוותק של 6 חודשים, זכאי להשתתפות או החזר בגין רכישת פאה נוכרית לחולים אונקולוגים. הזכאות הינה מעבר לזכאות בסל השירותים, בכפוף לאישור רפואי ופעם בשנה קלנדרית.

מה כולל השירות?

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p>יש לשלוח את המסמכים הבאים:</p><p>1. חשבונית מס וקבלה מקורית עם חותמת וחתימת נותן השירות.&nbsp;</p><p>2 אישור רפואי המציין כי מדובר בחולה אונקולוגי/ת- רלוונטית לשנת הרכישה.&nbsp;</p><p>3. ניתן להגיש בקשה להחזר כספי אונליין בקלות ובפשטות <a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/privateclaimsnew.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">כאן&gt;</a></p><p>כמו כן ניתן להדפיס, למלא ולשלוח אלינו טופס קבלת החזר. להורדת הטופס: <a href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/kabalat_hechzer_kaspi.pdf">לחץ כאן&gt;&gt;</a></p><p><br></p><p>במידה וניתן ללקוח החזר מהסל על ידי המרפאה, יש לצרף צילום חשבונית מס וקבלה חתומה על ידי הקופה המציין את גובה ההחזר שניתן והמלצה רפואית. את הפניות יש לשלוח לכללית מושלם, מחלקת תביעות, ת.ד 2265 בני ברק 5112201</p><p><br></p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום