רפואה משלימה במרפאות "כללית רפואה משלימה"

לקוחות כללית מושלם משתתפים ב-40% מהמחירון הכללי של מרפאות כללית רפואה משלימה ולא פחות מ-64 ש"ח. הלקוח זכאי למקסימום 20 טיפולי רפואה משלימה בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר) בכל התחומים הקיימים באותה מרפאה.

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי? מסלול השתתפות עצמית מסלול החזר כספי

עד 20 טיפולי רפואה משלימה בשנה קלנדרית, במרפאות "כללית רפואה משלימה".

השרות ינתן ב- 60 אחוז הנחה לטיפול השירותים ניתנים במרפאות "כללית רפואה משלימה" בלבד. ההנחה היא מהמחירון הכללי. שיעור ההשתתפות העצמית משתנה בהתאם לטיפול. לפרטים נוספים, נא לפנות ל"כללית רפואה משלימה", בטלפון 2829*.

השירות ניתן למימוש במסגרת מסלול השתתפות עצמית בלבד.

השירות ניתן למימוש 3 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית "מושלם זהב"