טיפול נפשי/פסיכולוגי/זוגי משפחתי

לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18, זכאים לטיפול פסיכולוגי יחיד/זוגי/משפחתי על ידי פסיכולוג ומטפלים שבהסדר. הזכאות היא למקסימום 30 טיפולים בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר) ולמקסימום 60 טיפולים בכל תקופות החברות בתכנית. (במידה ומדובר בטיפול פסיכולוגי לילדים עד גיל 18 השירות ניתן במסגרת התפתחות הילד)

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי? מסלול השתתפות עצמית מסלול החזר כספי

טיפולים פסיכולוגיים אישיים, טיפולים זוגיים, טיפולים משפחתיים.

השתתפות עצמית לטיפול ליחיד - 160 ש"ח. השתתפות עצמית לטיפול זוגי/משפחתי - 190 ש"ח.

השירות ניתן למימוש במסגרת מסלול השתתפות עצמית בלבד.

ניתן לממש את השירות באופן מיידי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית "מושלם זהב"