טיפולים נפשי/פסיכולוגי/זוגי משפחתי

עמיתי כללית מושלם זכאים, במסגרת מבצע הנחות, לטיפול פסיכולוגי יחיד/זוגי/משפחתי על ידי מטפלים שבהסדר. הזכאות הינה לעד 30 טיפולים בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר) ולעד 60 טיפולים בכל תקופות החברות בתכנית.

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי? מסלול השתתפות עצמית מסלול החזר כספי

טיפולים פסיכולוגיים אישיים, טיפולים זוגיים, טיפולים משפחתיים.

השתתפות עצמית לטיפול ליחיד - 160 ש"ח. השתתפות עצמית לטיפול זוגי/משפחתי - 190 ש"ח.

השירות ניתן למימוש במסגרת מסלול השתתפות עצמית בלבד.

ניתן לממש את השירות באופן מיידי

תוכנית מושלם פלטינום

השירות ניתן רק במסגרת התוכנית "מושלם זהב"