בדיקות סקר תקופתיות במכוני הסדר

לקוחות כללית מושלם בני 18 ומעלה נהנים מהנחה עבור ביצוע בדיקות סקר תקופתיות. הבדיקות כוללות: המטולוגיה + כימיה, בדיקת שתן כללית, בדיקת רופא, לחץ דם, תפקוד ריאות, ראיה ושמיעה. בנוסף, ניתן לבצע פעם בשנה את אחת מהבדיקות הבאות: ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה, צפיפות העצם.

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי? מסלול השתתפות עצמית מסלול החזר כספי

לקוח כללית מושלם זכאי להשתתפות בהוצאות בדיקות סקר תקופתיות אחת ל- 24 חודשים.
למעט הבדיקות: ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה, צפיפות העצם - להן הוא זכאי אחת לשנה, ורק לאחת מהן.

השתתפות עצמית של הלקוח היא 240 ש"ח הזכאות למימוש השירות היא אחת ל-24 חודשים.
עמית שיבצע רק אחת מארבע הבדיקות ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה, צפיפות העצם, ישלם השתתפות עצמית בתעריפים הבאים:
ממוגרפיה - 79 ש"ח - בהפניית רופא בלבד, גניקולוגיה ו/או ארגומטריה - 114 ש"ח, צפיפות העצם - 57 ש"ח.

השירות ניתן למימוש במסגרת מסלול השתתפות עצמית בלבד.

השירות ניתן למימוש 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית "מושלם זהב"