אודות השירות

 

 

טיפולי פיזיותרפיה

לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 זכאים למקסימום 24 טיפולים בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר) במכונים פיזיותרפיים, הניתנים על ידי פיזיותרפיסט מומחה. השירות יינתן על ידי הפניה של רופא כללית. השירות כולל גם טיפולי פיזיותרפיה במים בבריכות שבהסדר עם כללית מושלם.

מה כולל השירות?

​​

כיצד אקבל את השירות?

ניתן לפנות לספקים שבהסכם עם כללית מושלם בהשתתפות עצמית נמוכה או לפנות למכון פיזיותרפיה פרטי ולקבל החזר כספי. יש להצטייד בהפנייה של רופא כללית. אנא ודא כי סוג הטיפול הנדרש ניתן על ידי ספק ההסדר.

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<div><div>יש לוודא שיש בידיך את המסמכים הבאים:&nbsp;</div><div>1. חשבונית מס וקבלות מקוריות חתומות על ידי נותן השירות. יש לוודא כי על גבי החשבונית יצויינו תאריכי הטיפולים, שם המטפל ותפקידו.&nbsp;</div><div>2. צילום תעודה רשמית ממשרד הבריאות של המטפל הפיזיותרפיסט שביצע את הטיפולים בפועל.</div><div>3. הפניה של רופא של שירותי בריאות כללית, המפרטת את הבעיה ומאשרת את הצורך בטיפולים, רלוונטית לשנת הטיפולים.</div><p><a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/privateclaimsnew.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ניתן להגיש בקשת החזר כספי און-ליין כאן&gt;</a></p><div>כמו כן, ניתן להגיש בקשת החזר באמצעות הדואר: יש&nbsp;להוריד את טופס הבקשה להחזר כספי שבקישור למטה, למלאו ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים המפורטים מעלה. את הטופס והמסמכים יש לשלוח לכללית מושלם, מחלקת התביעות, תיבת דואר 2265, בני ברק, מיקוד 5112201.</div><br></div><p><br></p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום