מכרזים וקול קורא

מידע כללי עבור ספקים המעוניינים להעניק שירות ללקוחותינו

קול קורא- השלמת רשימת חנויות אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים עבור עמיתי "מושלם פלטינום"

תאריך פרסום:18.10.2021

מועד אחרון להגשת הבהרות : 9.11.2021 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשה: החל מיום שלישי בתאריך 16.11.2021 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 ועד ליום שלישי בתאריך 23.11.2021 בשעה 12:00

מסמכי קול קורא>

מודעה בשפה העברית>

מודעה בשפה הערבית>

מענה והבהרות לשאלות>


 

למידע המלא לחץ כאן>

חנויות אופטיקה

קול קורא- עריכת רשימת חנויות אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים עבור עמיתי "מושלם פלטינום" - בעיר ערד - ההליך הסתיים

מועד אחרון להגשת הבהרות: 12.05.2021 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשה: 01.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי קול קורא>

מודעה בשפה העברית>

מודעה בשפה הערבית>

מענה והבהרות לשאלות>


קול קורא: עריכת רשימת חנויות אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים עבור עמיתי "מושלם פלטינום"- 2020 - ההליך הסתיים

מועד אחרון לבקשת הבהרות 25.12.2019 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשה: 09.01.2020 עד השעה 12:00

מסמכי הפניה>

מודעה>

הבהרות ותשובות לשאלות>

للإعلان اضغطوا هنا


קול קורא: עדכון רשימת מכוני הסדר לאספקת אביזרים אורטופדיים לעמיתי "כללית מושלם" - ההליך הסתיים

מועד אחרון להגשה: 04.01.2021 עד השעה 12:00

מסמכי הפניה>

מודעה>


חנויות אורטופדיה

קול קורא: עריכת רשימת מכוני הסדר לאספקת אביזרים אורטופדיים לעמיתי "כללית מושלם" - ההליך הסתיים

מועד אחרון להגשת בקשה: 16.12.18 בשעה 12:00 במשרדי הנהלת מערך ביטוחי הבריאות וכללית מושלם, ברחוב בן גוריון 1 בני ברק (מגדל ב.ס.ר 2, קומה 6 בלשכת ראש המערך)

למודעה לחצו כאן>>

למידע לחצו כאן>>

מענה על שאלות נפוצות- קול קורא - מכוני הסדר אביזרים אורטופדיים. לחצו כאן>>