בעיות הרטבה

כללית מושלם משתתפת בטיפול בבעיות הרטבה אצל ילדים מעבר לזכאות הניתנת בסל הבריאות הבסיסי.

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

לקוחות מעל גיל 5 ועד גיל 20 הסובלים מבעיות הרטבה.

כיצד אקבל את השירות?

ניתן לפנות לספקים שבהסכם עם כללית מושלם בהשתתפות עצמית נמוכה או לפנות לספק פרטי ולקבל החזר כספי.

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

מסמכים דרושים: יש לשלוח חשבונית מס/ קבלה מקורית עם חתימה והמלצה רפואית למחלקת תביעות. במידה והחשבונית שברשותך היא ממוחשבת/ דיגיטלית , יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. במידה והעמית כבר קיבל החזר מהסל ע"י המרפאה, עליו לשלוח למחלקת התביעות צילום חשבונית מס/קבלה חתום על ידי הקופה המציין את גובה ההחזר שניתן והמלצה רפואית. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לכללית מושלם/מחלקת תביעות, ת.ד 2655, בני ברק, 5112201.
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

עוד באתר מושלם

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום