אודות השירות

 

 

בעיות הרטבה

כללית מושלם משתתפת בהוצאות לטיפול בבעיות הרטבה אצל ילדים מעבר לזכאות הניתנת בסל הבריאות הבסיסי.

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

לקוחות מעל גיל 5 ועד גיל 20 הסובלים מבעיות הרטבה.

כיצד אקבל את השירות?

ניתן לפנות לספקים שבהסכם עם כללית מושלם בהשתתפות עצמית נמוכה או לפנות לספק פרטי ולקבל החזר כספי.

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<div>יש לוודא כי בידיך המסמכים הדרושים:</div><div>1.חשבונית מס/ קבלה מקוריות עם חותמת וחתימת נותן השירות.</div><div>2.המלצת רופא רלוונטית לשנת הרכישה.</div><p>3. ניתן להגיש בקשה להחזר כספי און-ליין בפשטות ומהירות <a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/Pages/privateclaimsnew.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">כאן&gt;</a></p><div>לחילופין- ניתן להדפיס למלא ולשלוח אלינו טופס החזר כספי. <a href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/kabalat_hechzer_kaspi.pdf">להורדת הטופס&gt;</a>&nbsp;</div><div>את המסמכים יש לשלוח לכללית מושלם/מחלקת תביעות, ת.ד 2655, בני ברק, 5112201.&nbsp;</div><p><br></p><p><br></p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום