מדרסים

כללית מושלם מציעה ללקוחותיה מדרסים במחיר מופחת

המדרסים ניתנים באישור רפואי של אורתופד או רופא משפחה, אחת לשנה קלנדרית (ינואר עד דצמבר)

במכונים אורתופדיים שונים

לקוחות המושלם זכאים להחזר של עד 176 ש"ח בעבור זוג מדרסים, אך לא יותר מההוצאה בפועל.

ראשית יש לוודא כי ביידיך המסמכים הנדרשים:

א. חשבוניות מס וקבלות מקוריות חתומות ע"י נותן השירות- יש לוודא כי על גבי החשבונית יצוינו, כמות הטיפולים, שם המטפל ותפקידו.
    במידה והחשבונית/קבלה שברשותך הינה דיגיטלית/ממוחשבת, יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר.
ב. הפניית רופא אורטופד לרכישת מדרסים, רלוונטית לשנת הרכישה.

אחת משתי האפשרויות:

1. ממלאים את טופס בקשת החזר למדרסים און ליין >>>​  על פי ההוראות

2. ניתן להדפיס ולמלא את טופס הבקשה לקבלת החזר , ולצרף את המסמכים הנדרשים, ולשלוח לכתובת:
מחלקת תביעות פרט ת.ד 2265 בני ברק 51122.

 

רכישת המדרסים לא מותנית בתקופת המתנה.

 

תקופות האכשרה והתנאים המחייבים בהתאם לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

 ​
הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום