מדרסים

כללית מושלם מציעה ללקוחותיה החזר עבור מדרסים

המדרסים ניתנים באישור רפואי של אורתופד או רופא משפחה, אחת לשנתיים קלנדריות (ינואר עד דצמבר)

במכונים אורתופדיים פרטיים שונים

החל מה- 1.8.18, לקוחות המושלם זכאים להחזר של עד 400 ש"ח בעבור זוג מדרסים, אך לא יותר מההוצאה בפועל.

בשל עדכון הכיסוי, מבוטח שהשתמש בשירות ב- 2018 יוכל להשתמש בשירות בכיסוי גם בשנת 2019. החל משנת 2019, יוכלו המבוטחים ליהנות מהכיסוי פעם בשנתיים קלנדריות.

ראשית יש לוודא כי בידייך המסמכים הנדרשים:

א. חשבוניות מס וקבלות מקוריות חתומות ע"י נותן השירות- יש לוודא כי על גבי החשבונית יצוינו פרטי הרוכש
ב. הפניית רופא אורטופד או רופא משפחה לרכישת מדרסים, רלוונטית לשנת הרכישה.

אחת משתי האפשרויות:

1. הגשת בקשה להחזר באמצעות האתר: לחץ כאן לבקשת החזר>>>​ 

2. הגשת בקשה להחזר באמצעות הדואר- ניתן להדפיס ולמלא טופס בקשה לקבלת החזר , ולצרף את המסמכים הנדרשים, ולשלוח לכתובת:
מחלקת תביעות פרט ת.ד 2265 בני ברק 51122.

 

רכישת המדרסים לא מותנית בתקופת המתנה.

 

תקופות האכשרה והתנאים המחייבים בהתאם לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

 ​
הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום