התפתחות הילד - גילאי 10-18

<p>כללית מושלם מלווה את ילדכם לאורך כל הדרך ומעניקה טיפולי התפתחות הילד מגיל 10 ועד גיל 17 כולל. <br>חלק מתחומי הטיפול שניתנים ללקוחות המושלם לא כלולים בסל הבסיסי. סך הטיפולים להם זכאים לקוחות כללית מושלם, בכל התחומים יחד, הוא עד 30 טיפולים בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר). <br>**<strong>להלן רשימת הטיפולים המוצעים שאינם כלולים בסל הבסיסי</strong>, בהם הזכאות היא ל- 30 טיפולים בשנה קלנדרית ול- 100 טיפולים בכל תקופת החברות במכוני הסדר: רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית וספורט טיפולי. טיפולים ביצירה והבעה, טיפול באמצעות אמנות חזותית, טיפול במוסיקה, טיפול באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה/פסיכודרמה, טיפול באמצעות ספרות/ביבליותרפיה. </p> <p><strong>להלן רשימת הטיפולים המוצעים שכלולים בסל</strong> <strong>לילדים המוגדרים סומטיים או אוטיסטים</strong>: ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפולי פיזיותרפיה, טיפול על ידי פסיכולוג, טיפול על ידי עובד סוציאלי- בתחומים אלו ניתן לקבל את השירות בכללית מושלם לאחר מיצוי הזכאות בסל הבריאות הבסיסי. </p> <p>***בהתאם לרפורמה בבריאות הנפש שתוקפה החל מה- 1.7.2015, מומלץ לבדוק ביחס לטיפול על ידי פסיכולוג, גם את הזכאות בסל הבסיסי. </p> <strong>לקוחות כללית מושלם פלטינום זכאים לתוספת של 25 טיפולים בשנה</strong> קלנדרית בכלל התחומים הבאים במכוני ההסדר:<strong> רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחיה טיפולית וטיפולים בהבעה ויצירה</strong>. תוספת טיפולים זו תעניק לילדים בגילאי 10 עד 17 כולל מכסה שנתית של עד 55 טיפולים בכל תחומי הטיפול, כולל הזכאות במושלם זהב. <br></p>

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

ללקוחות בעלי בעיות התפתחות אשר אובחנו על ידי רופא מומחה בתחום.

כיצד אקבל את השירות?

<P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt" dir=rtl sizcache09352003657850898="8" sizset="0"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>הטיפולים בהתפתחות הילד מתחלקים לשניים:<br>טיפולים הניתנים גם במסגרת הסל<br>וטיפולים שאינם ניתנים במסגרת הסל</o:p></span></p> <P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt" dir=rtl sizcache09352003657850898="8" sizset="1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p>ביחס לאלו הניתנים במסגרת הסל, על מנת לממשם באמצעות כללית מושלם נדרש קודם כל למצות את הזכאות בסל .</o:p></span></p> <P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt" dir=rtl sizcache09352003657850898="8" sizset="2"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p>להלן רשימת הטיפולים הניתנים גם במסגרת הסל: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפולי פיזיותרפיה, טיפול על ידי פסיכולוג, טיפול על ידי עובד סוציאלי.</o:p></span></p> <P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt" dir=rtl sizcache09352003657850898="8" sizset="3"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p>נדרש לעבור אבחון אצל רופא מומחה במכון ציבורי או רופא ילדים ולקבל הפנייה לטיפולי התפתחות הילד.</o:p></span></p> <P sizcache09352003657850898="8" sizset="4"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p></o:p></span>&nbsp;</p> <P sizcache09352003657850898="8" sizset="5"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p>בטיפולים שאינם ניתנים במסגרת הסל: ניתן לפנות ישירות אל נותן השירות על מנת לקבל הנחיות מדויקות, באשר למימוש הזכאות. </o:p></span></p> <P sizcache09352003657850898="8" sizset="6"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p>רשימת הטיפולים שאינם ניתנים במסגרת הסל: רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, ספורט טיפולי, טיפול בהבעה ויצירה, טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות ביבליותרפיה.</o:p></span></p> <P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt" dir=rtl sizcache09352003657850898="8" sizset="7"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p>כמו כן יש&nbsp; להצטייד במכתב רפואי, המעיד על היות הילד זקוק לטיפול התפתחותי או רגשי וכי אין מניעה לביצוע הפעילות המבוקשת וזאת מאחד מהגורמים המפורטים בסעיפים הבאים:<br>1.&nbsp;רופא במרכז התפתחות הילד בקהילה/בית החולים.<br>2.&nbsp;פסיכולוג התפתחותי/שיקומי/קליני.<br>3.&nbsp;נוירולוג ילדים.<br>4.&nbsp;אורטופד מומחה.</o:p></span></p> <P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt" dir=rtl sizcache09352003657850898="8" sizset="8"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p>בנוסף קיימת אופציה להפניה משולבת: (נדרשים שני מכתבים רפואיים משני גורמים):<br>5. רופא ראשוני (משפחה /ילדים) + גורם פרא רפואי (פסיכולוג, מרפא/ה בעיסוק, פיזיותרפיסט/ית, מרפא/ה בדיבור(.<br>6. רופא ראשוני + אבחון פסיכודידקטי המעיד על צורך בטיפול התפתחותי/רגשי. </o:p></span></p> <P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt" dir=rtl sizcache09352003657850898="8" sizset="9"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p></o:p></span>&nbsp;</p> <P style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 15pt" dir=rtl sizcache09352003657850898="8" sizset="10"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: " Arial?,?sans-serif?;COLOR:#444444?><o:p>על מנת לקבל טיפול בהשמנת יתר באמצעות ספורט טיפולי, יש להמציא הפנייה מרופא ילדים/משפחה בה מפורט גובה, משקל ואחוזון ה- BMI של הילד המוגדר כהשמנת יתר.<br>לתשומת לבכם – המכתבים תקפים לשנתיים מיום הוצאתם. תוקף אבחון פסיכודידקטי- 5 שנים.</o:p></span></p> <p>&nbsp;</p>

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p>יש להשיג את המסמכים הבאים: </p> <p>1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חתימה. במידה והחשבונית שברשותך היא ממוחשבת/ דיגיטלית , יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. על גבי החשבונית יצוין שמו המלא של המטפל, תפקידו, מספר הטיפולים והתאריכים שלהם. יש לציין בנוסף מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים. </p> <p>2. צילום תעודה רשמית של המטפל שביצע את הטיפולים </p> <p>3. הפניה מרופא ילדים או ממכון ציבורי להתפתחות הילד המאשרת את הצורך בטיפול. </p> <p>יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה.</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

עוד באתר מושלם