סל לנשים בהריון ולאחר הלידה- ללקוחות כללית מושלם פלטינום

החל מה- 1.2.2016 לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מסל הריון כספי מוגדל בשווי של כ- 8,000 ₪ למימוש על פי בחירתן לבדיקות וטיפולים הקשורים להריון וללידה. ההחזר הינו 75% מהוצאה בפועל עד לסכום מצטבר של כ-8,000 ₪. הסל הוא חד פעמי לכל תקופות החברות בתוכנית הפלטינום. ניתן על פי בחירה לממש את הסל הכספי להריון אחד או יותר. השירות מיועד ללקוחות בהריון הזקוקות לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה ו/או טיפול רפואי אשר לא נכללים בסל הבריאות ו/או בתוכנית כללית מושלם זהב או לאחר שמיצתה את זכאותה בתוכנית הזהב. ניתן לממש את הסל הכספי גם בששת החודשים שלאחר הלידה לנושאים הבאים בלבד: דולה/תומכת לידה, שימור דם טבורי, ניתוח קיסרי בשר"פ (שירות רפואי פרטי בבית חולים ציבורי בירושלים בלבד).סל זה לא כולל טיפולים אלטרנטיביים, הומאופתיה ו/או תרופות אלטרנטיביות.

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

ללקוחה בהריון או שמיצתה את אשר מגיע לה במסגרת סל הבריאות ותוכנית כללית מושלם זהב. הזכאות לשירות זה תהיה לאחר תקופת אכשרה של תשעה חודשים.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

לקבלת החזר יש להמציא את המסמכים הבאים: חשבונית מס/קבלה מקורית עם מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון עדכניים. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק 5112201.
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

עוד באתר מושלם