סל לנשים בהריון ולאחר הלידה- ללקוחות כללית מושלם פלטינום

<p></p><div>לקוחות כללית מושלם פלטינום שצברו ותק של 6 חודשים בתכנית, נהנות מ<strong>סל הריון כספי מוגדל בשווי של כ- 8,000 ₪ </strong>למימוש על פי בחירתן<strong> לבדיקות וטיפולים הקשורים להריון וללידה</strong>. ההחזר הינו 75% מהוצאה בפועל עד לסכום מצטבר של כ-8,000 ₪. הסל הוא חד פעמי לכל תקופות החברות בתוכנית הפלטינום ותקף רק לשירותים הניתנים בארץ. ניתן על פי בחירה לממש את הסל הכספי להריון אחד או יותר. השירות מיועד ללקוחות בהריון הזקוקות לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה ו/או טיפול רפואי אשר לא נכללים בסל הבריאות ו/או בתוכנית כללית מושלם זהב או לאחר שמיצתה את זכאותה בתוכנית הזהב.</div><br><div><br></div><div><strong>לתשומת לבך: </strong>החל מה-1.4.2019, בהתאם להוראת משרד הבריאות, סכום ההחזר יהיה בשיעור של 75% מסך ההוצאה בפועל ועד תקרה מצטברת של 2,000 ש"ח (בהיריון מרובה עוברים עד תקרה מצטברת של 4,000 ש"ח להיריון זה ) לכל היריון ועד 4 היריונות לכל תקופת החברות בתכנית . <a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/woman/during_pregnancy/Pages/sal_update.aspx" title="עדכון סל היריון" target="_blank">למידע המלא&gt;</a></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>דוגמה לשירותים בגינם ניתן החזר:</strong></div><div>סקירת מערכות פרטית</div><div>בדיקות דם לאיתור תסמונות גנטיות</div><div>התייעצות עם מומחה בנושא היריון ולידה- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 700 ש"ח לייעוץ.</div><div>בדיקת מי שפיר</div><div>היפוך עובר ועוד.</div><div><br></div><div>ניתן לממש את הסל הכספי גם בלידה ואחריה לנושאים הבאים:</div><div>דולה/תומכת לידה- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 1,500 ש"ח, שימור דם טבורי</div><div>הבראה לאחר לידה: עבור ילד רביעי ואילך- שלושה ימי הבראה נוספים מעבר לזכאות הקיימת בתכנית כללית מושלם. עבור ילד ראשון ועד ילד שלישי- שלושה ימי הבראה ובתנאי שלא נוצלה הזכאות בשירות הנפרד בתכנית מושלם פלטינום. תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 400 ש"ח ללילה. ניתן לממש את הסל הכספי בתקופה של שישה חודשים לאחר הלידה לנושאים הבאים:<br></div><div>אחות פרטית בבית היולדת- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 400 ש"ח לביקור.</div><div>ייעוץ שינה לתינוק- תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 400 ש"ח לייעוץ.</div><div>ייעוץ אישי לפעילות גופנית או תזונה ליולדת (על ידי תזונאית מוסמכת/ מאמן כושר) תקרת החזר של 75% מההוצאה בפועל ועד 400 ש"ח לייעוץ.</div><div>סל זה לא כולל טיפולים אלטרנטיביים, הומאופתיה ו/או תרופות אלטרנטיביות. הזכאות הנה לעמיתה בלבד ולא תינתן לבן הזוג ו/או לילוד</div><div><br></div><div>לתשומת ליבך, בהתאם להוראות החוק, החל מתאריך 1.11.2017, מבוטח שביקר אצל רופא במסגרת מרפאה כלשהיא ב"כללית", לא יוכל לבצע ניתוח, בדיקה או טיפול באמצעות אותו רופא במסגרת "כללית מושלם", במהלך 6 חודשים לאחר הביקור.</div>

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

ללקוחה בהריון או שמיצתה את אשר מגיע לה במסגרת סל הבריאות ותוכנית כללית מושלם זהב. הזכאות לשירות זה תהיה לאחר תקופת אכשרה של שישה חודשים.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<div>1.&nbsp;יש לוודא כי בידיך המסמכים הבאים:&nbsp;</div><div>א.&nbsp;חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת וחתימה של נותן השירות. יש להקפיד כי שמו המלא של מקבל השירות יוצג על גבי החשבונית/הקבלה.&nbsp;</div><div>2.&nbsp;יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה.&nbsp;</div><div>3.&nbsp;בכל שירות הניתן עד 6 חודשים לאחר הלידה, יש לצרף ספח תעודת זהות פתוח או מסמך רשמי המציין את תאריך הלידה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק 5112201.</div> <p>&nbsp;</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

עוד באתר מושלם

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום