תעריפון תכניות כללית מושלם זהב ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.72 ₪

19.77 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.72 ₪

19.77 ₪

18

15.95 ₪

29.40 ₪

19 - 30

32.28 ₪

66.50 ₪

31 - 39

46.36 ₪

86.67 ₪

40 - 49

53.46 ₪

95.69 ₪

50 - 59

57.68 ₪

103.84 ₪

60 - 64

56.81 ₪

115.48 ₪

65 - 69

62.15 ₪

132.91 ₪

70 ומעלה

63.34 ₪

134.79 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/05/2022, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>