תעריפון תכניות כללית מושלם ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.52 ₪

19.08 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

15.40 ₪

28.96 ₪

18

15.40 ₪

28.38 ₪

19 - 30

31.16 ₪

68.00 ₪

31 - 39

44.76 ₪

87.80 ₪

40 - 49

51.60 ₪

95.44 ₪

50 - 59

55.69 ₪

104.91 ₪

60 - 64

57.48 ₪

116.07 ₪

65 - 69

61.79 ₪

134.24 ₪

70 ומעלה

61.79 ₪

134.88 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/02/2020, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>