תעריפון תכניות כללית מושלם ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.50 ₪

19.01 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

15.34 ₪

28.85 ₪

18

15.34 ₪

28.27 ₪

19 - 30

31.04 ₪

67.73 ₪

31 - 39

44.58 ₪

87.45 ₪

40 - 49

51.40 ₪

95.07 ₪

50 - 59

55.47 ₪

104.49 ₪

60 - 64

57.25 ₪

115.61 ₪

65 - 69

61.54 ₪

133.70 ₪

70 ומעלה

61.54 ₪

134.34 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/03/2020, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>