תעריפון תכנית כללית מושלם פלטינום

המחירים למצטרפים לתוכנית כללית מושלם פלטינום:

עד גיל 18 - 16.73 שקלים

גיל 18 - 14.56 שקלים

גילאי 19 עד 30 - 40.46 שקלים

גילאי 31 עד 39 - 47.83 שקלים

גילאי 40 עד 49 - 50.00 שקלים

גילאי 50 עד 59 - 57.81 שקלים

גילאי 60 עד 64 - 71.13 שקלים

גילאי 65 עד 69- 90.47 שקלים

גילאי 70 ומעלה - 94.65 שקלים


 

המחירים הינם בנוסף לעלות עבור תוכנית כללית מושלם זהב ונכונים ללקוחות אשר הצטרפו החל מתאריך 23 בדצמבר 2007, התשלום החודשי נכון לדצמבר 2016, על פי מדד המחירים לצרכן שפורסם בנובמבר 2016, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון.

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*