תעריפון תכניות כללית מושלם ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.53 ₪

19.10 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.53 ₪

19.10 ₪

18

15.42 ₪

28.41 ₪

19 - 30

31.20 ₪

64.27 ₪

31 - 39

44.80 ₪

83.75 ₪

40 - 49

51.66 ₪

92.47 ₪

50 - 59

55.75 ₪

100.36 ₪

60 - 64

54.89 ₪

111.58 ₪

65 - 69

60.07 ₪

128.46 ₪

70 ומעלה

61.21 ₪

130.26 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/05/2021, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>