תעריפון תכנית כללית מושלם פלטינום

​​המחירים למצטרפים לתוכנית כללית מושלם פלטינום:

עד גיל 18 - 15.87 שקלים

גיל 18 - 14.51 שקלים

גילאי 19 עד 30 - 40.34 שקלים

גילאי 31 עד 39 - 47.68 שקלים

גילאי 40 עד 49 - 49.85 שקלים

גילאי 50 עד 59 - 57.63 שקלים

גילאי 60 עד 64 - 70.92 שקלים

גילאי 65 עד 69- 90.20 שקלים

גילאי 70 ומעלה - 94.36 שקלים

ילד רביעי בפלטינום- ללא תשלום

 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

​​בטבלת התעריפים יופחתו 0.82 ש"ח בדמי השתתפות לגילאי 0-17 הפחתה זו תיעשה החל מגביית דמי ההשתתפות עבור חודש פברואר 2017 ותתבצע במועד גבייה זה גם עבור חודש ינואר 2017 רטרואקטיבית. 

המחירים הינם בנוסף לעלות עבור תוכנית כללית מושלם זהב ונכונים ללקוחות אשר הצטרפו החל מתאריך 23 בדצמבר 2007, התשלום החודשי נכון למאי 2017, על פי מדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 2017, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון.

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*