תעריפון תכניות כללית מושלם זהב ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.62 ₪

19.43 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.62 ₪

19.43 ₪

18

15.68 ₪

28.89 ₪

19 - 30

31.73 ₪

65.35 ₪

31 - 39

45.56 ₪

85.17 ₪

40 - 49

52.54 ₪

94.04 ₪

50 - 59

56.69 ₪

102.05 ₪

60 - 64

55.82 ₪

113.47 ₪

65 - 69

61.08 ₪

130.62 ₪

70 ומעלה

62.24 ₪

132.45 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/11/2021, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>