תעריפון תכניות כללית מושלם ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.49 ₪

18.99 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.49 ₪

18.99 ₪

18

15.32 ₪

28.24 ₪

19 - 30

31.01 ₪

67.66 ₪

31 - 39

44.54 ₪

87.37 ₪

40 - 49

51.35 ₪

94.98 ₪

50 - 59

55.41 ₪

104.38 ₪

60 - 64

57.19 ₪

115.49 ₪

65 - 69

61.48 ₪

133.57 ₪

70 ומעלה

61.48 ₪

134.21 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/04/2020, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>