תעריפון תכניות כללית מושלם ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.48 ₪

18.95 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.48 ₪

18.95 ₪

18

15.29 ₪

28.18 ₪

19 - 30

30.95 ₪

67.53 ₪

31 - 39

44.45 ₪

87.19 ₪

40 - 49

51.25 ₪

94.79 ₪

50 - 59

55.30 ₪

104.17 ₪

60 - 64

57.08 ₪

115.27 ₪

65 - 69

61.36 ₪

133.30 ₪

70 ומעלה

61.36 ₪

133.94 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/07/2020, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>