תעריפון תכנית כללית מושלם פלטינום

​​המחירים למצטרפים לתוכנית כללית מושלם פלטינום:

עד גיל 18 - 15.88 שקלים

גיל 18 - 14.53 שקלים

גילאי 19 עד 30 - 40.38 שקלים

גילאי 31 עד 39 - 47.73 שקלים

גילאי 40 עד 49 - 49.90 שקלים

גילאי 50 עד 59 - 57.69 שקלים

גילאי 60 עד 64 - 70.99 שקלים

גילאי 65 עד 69- 90.29 שקלים

גילאי 70 ומעלה - 94.46 שקלים

ילד רביעי בפלטינום- ללא תשלום

 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

המחירים הינם בנוסף לעלות עבור תוכנית כללית מושלם זהב ונכונים ללקוחות אשר הצטרפו החל מתאריך 23 בדצמבר 2007, התשלום החודשי נכון לאוקטובר 2017, על פי מדד המחירים לצרכן שפורסם בספטמבר 2017, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון.

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*