תעריפון תכניות כללית מושלם זהב ופלטינום

* תעריף הפלטינום המוצג הוא הסכום של כיסויי הפלטינום והזהב יחדיו. לא ניתן לרכוש כיסוי מושלם פלטינום ללא כיסוי מושלם זהב.

קבוצת גיל

זהב

פלטינום (כולל זהב)

עד גיל 18

5.57 ₪

19.25 ₪

עד גיל 18
ילד ללא מבוגר

5.57 ₪

19.25 ₪

18

15.54 ₪

28.63 ₪

19 - 30

31.45 ₪

64.78 ₪

31 - 39

45.16 ₪

84.42 ₪

40 - 49

52.07 ₪

93.21 ₪

50 - 59

56.19 ₪

101.16 ₪

60 - 64

55.33 ₪

112.48 ₪

65 - 69

60.55 ₪

129.48 ₪

70 ומעלה

61.69 ₪

131.29 ₪

התעריף נכון לתאריך 01/08/2021, ומתעדכן בהתאם למדד ובכפוף לתקנון


 **** החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)

לפרטים ולמידע נוסף חייגו 2700*

לתקנון מושלם זהב>>

לתקנון מושלם פלטינום>>