לאחר לידה

  • יעוץ והדרכה עם יועצת הנקה

    לקוחות כללית מושלם זכאיות לשני מפגשי יעוץ הנקה בבית הלקוחה או במרכז הנקה, עד שישה חודשים לאחר הלידה.

  • הבראה ליולדת

    לקוחות מושלם פלטינום זכאיות לשלושה ימי הבראה לאחר לידה במוסד המיועד לנופש או להבראה, תוך חודש ימים לאחר הלידה. לקוחות מושלם זהב זכאיות לשירות זה לאחר לידת הילד הרביעי.

  • סדנאות בנושא הריון ולידה

    עיסוי תינוקות, החייאת תינוקות, התעמלות לפני ואחרי לידה ובריאוטף לעמיתות כללית מושלם בהיריון