מדי לחץ דם

עמיתי כללית מושלם זכאים להנחה ברכישת מכשיר למדידת לחץ דם.

עמיתי כללית מושלם זכאים להנחה ברכישת מכשיר למדידת לחץ דם.

הזכאות הינה למכשיר אחד מתוך הדגמים פעם אחת במהלך כל שלוש שנים.
מדי לחץ דם ניתנים לרכישה בבתי המרקחת של הכללית.
 
השירות ניתן למימוש 3 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית