מכשירי שמיעה

הלקוחות של כללית מושלם נהנים מהטבות משמעותיות ברכישת מכשירי שמיעה. מדובר בהטבה ייחודית, הרבה מעבר לזכאות בסל הבסיסי.

​לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18, נהנים מהטבות משמעותיות ברכישת מכשירי שמיעה. 

מדובר בהטבה ייחודית, הרבה מעבר לזכאות בסל הבסיסי. 

השירות יינתן ללקוח של המושלם מעל גיל 18, הזקוק למכשיר שמיעה על פי קביעה של קלינאי/ת תקשורת ו/או רופא א.א.ג של שירותי בריאות כללית.

השתתפות המושלם היא 75% מההוצאה בפועל עד 1,105 ש"ח לאוזן. השתתפות זו תינתן ישירות בעת רכישת המכשיר במכון ההסדר.

הוותק הנדרש למימוש ההטבה:

חברות של ששה חודשים בתוכנית המושלם.

זכאות

הזכאות הינה פעם בשנה קלנדרית, ומעבר לזכאות בסל הבסיסי.

הרכישה מתבצעת במכוני ההסדר בלבד.

ספקים בהסדר

לצפייה בספקים המעניקים את השירות, פירוט המכשירים לכל ספק ומחירים,  לחצו כאן>

 

החל מיום 17.1.2022 מסופקים מכשירי השמיעה למבוטחי כללית באמצעות הסדר עם חברת מדנט בע"מ ובאמצעות מכוני השמיעה של כללית.

מבוטחי כללית זכאים לקבל את סדרת מכשירי השמיעה המתקדמת והעדכנית ביותר שמספקים מכוני השמיעה ללא השתתפות עצמית כלל, בהתאם למפרט המפורסם מעת לעת באתר כללית. התאמת המכשירים נעשית בהתאם לצורכי המבוטח ולרצונותיו.

יצוין כי כללית פירסמה באחרונה מכרז לבחירת שני ספקים נוספים שיעניקו למבוטחיה שירותים להתאמה ולהספקה של מכשירי שמיעה לצידם של חברת מדנט בע"מ ושל מכוני השמיעה של כללית, וזאת כדי לאפשר פריסה רחבה יותר ומגוון גדול יותר של מכשירים.

עד לבחירת שני הספקים הנוספים ניתן לקבל החזר בגין רכישת מכשירי שמיעה מספקים שאינם בהסדר וזאת עד לגובה ההשתתפות בסל בסך של 3,078 שקל למכשיר בכפוף להצגת אישור בתוקף להתאמת מכשיר שמיעה.

אם המבוטח בחר לרכוש מכשיר מספק שאינו ספק הסדר, ומחיר המכשיר גבוה מגובה הסל, יידרש המבוטח להשלים מכיסו את המחיר שמעל סכום ההשתתפות שבסל.

 

מבוטחי "כללית מושלם"  הזכאים לשירות, ישלחו בקשה לקבלת החזר מהמושלם לאחר ניצול זכאותם מסל השירותים . גובה ההחזר יהיה בהתאם למצוין בתקנון כללית מושלם. לבקשת ההחזר יש לצרף את המסמכים הבאים- המלצה רפואית, צילום חשבונית מס קבלה, אישור מהכללית כי המקור ברשותם וגובה ההחזר שאושר, מטעמם. 


למידע על:

אביזרי עזר לשמיעה