מכשירי שמיעה

הלקוחות של כללית מושלם נהנים מהטבות משמעותיות ברכישת מכשירי שמיעה. מדובר בהטבה ייחודית, הרבה מעבר לזכאות בסל הבסיסי.

​לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18, נהנים מהטבות משמעותיות ברכישת מכשירי שמיעה. 

מדובר בהטבה ייחודית, הרבה מעבר לזכאות בסל הבסיסי. 

השירות יינתן ללקוח של המושלם מעל גיל 18, הזקוק למכשיר שמיעה על פי קביעה של קלינאי/ת תקשורת ו/או רופא א.א.ג של שירותי בריאות כללית.

השתתפות המושלם היא 75% מההוצאה בפועל עד 1,105 ש"ח לאוזן. השתתפות זו תינתן ישירות בעת רכישת המכשיר במכון ההסדר.

הוותק הנדרש למימוש ההטבה:

חברות של ששה חודשים בתוכנית המושלם.

זכאות

הזכאות הינה פעם בשנה קלנדרית, ומעבר לזכאות בסל הבסיסי.

הרכישה מתבצעת במכוני ההסדר בלבד.

לצפייה בספקים המעניקים את השירות, פירוט המכשירים לכל ספק ומחירים,  לחצו כאן>

למידע על:

אביזרי עזר לשמיעה