אודות השירות

 

 

חיסונים לעולי רגל למכה

<p>לקוחות כללית מושלם נהנים, ללא תשלום וללא תקופת אכשרה, מחיסונים המיועדים לעולים למכה, לאלעומרה ולאלחג&#39;. ניתן להתחסן נגד: חיסון נגד דלקת מנינגוקוקלית של קרום המוח - חיסון נגד מחלת טטנוס ודיפתריה - TD 3, חיסון נגד מחלת שיתוק ילדים - INACTIVATED POLIO VACCINE (IPV).</p>

מה כולל השירות?

​​

כיצד אקבל את השירות?

עמיתי המושלם יקבלו במשרד המרפאה את האישור לחיסון, אותו יש למסור לאחות במרפאה.

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

** ניתן לממש את השירות באופן מיידי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום