התייעצות עם רופא מומחה באופן פרטי למתן חוות דעת שנייה

<p>כללית מושלם מאפשרת להתייעץ באופן פרטי עם רופא מומחה שאינו הרופא המטפל(בתנאי שהרופא המייעץ נמנה עם רשימת הרופאים המומחים שהוכרו כיועצים ללקוחות "כללית מושלם") ולקבל החזר בסך השווה ל- 80% מההוצאה בפועל עד לתקרת החזר של 603 שקלים. </p> <p></p> <p>בנוסף, לקוחות כללית מושלם נהנים מפתרון ייחודי: רשת הרופאים של כללית מושלם. הרשת מונה כ- 2000 רופאים מומחים מהמובילים בארץ. עבור התייעצות עם רופא הכלול בהסדר זה (רשת הרופאים של כללית מושלם), ישלם הלקוח לרופא סך של 150 שקלים בלבד, או 250 שקלים לרופא בהסדר המייעץ במסגרת שר"פ הדסה בירושלים. תעריפים אלו חלים גם על התייעצות עם רופאים מנתחיםשבהסדר. </p> <p></p> <p>הזכאות הכוללת היא לשלוש התייעצויות בשנה קלנדרית (ינואר- דצמבר) בשני המסלולים גם יחד (החזר והסדר), במצטבר. אישה בהיריון זכאית להתייעצות אחת נוספת (בשנה קלנדרית) בנושאי היריון ולידה. </p>

מה כולל השירות?

​​

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות", הקישו על סימן ה+ ליד שמו של הרופא, על מנת לקבל מידע האם הרופא במסלול רשת הרופאים, או במסלול החזר. במסלול רשת הרופאים הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

לקבלת החזר יש להמציא את המסמכים הבאים: חשבונית מס/קבלה מקורית עם מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון עדכניים. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק 5112201.
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

עוד באתר מושלם