אביזרי עזר לשמיעה

לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 הזקוקים לאביזרי עזר לשמיעה, יוכלו לקבלם - בהתאם לרשימה מוגדרת של דגמי מכשירים המופיעה באתר.

​לקוחות כללית מושלם מעל גיל 18 הזקוקים לאביזרי עזר לשמיעה, יוכלו לקבלם - בהתאם לרשימה המופיעה מטה.

לצורך קבלת השירות, יש להצטייד בהפניית רופא א.א.ג של שירותי בריאות כללית, או רופא א.א.ג המאושר על ידי כללית מושלם, או הפנייה מקלינאי/ת תקשורת של כללית.

6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית

 

 

גובה ההחזר הוא עד 75% מעלות האביזרים, ועד לסכום מרבי של 1,089 ש"ח לשנה קלנדרית.

 

לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים:

- חשבונית מס+ קבלה מקור עם חותמת/חתימה. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. יש לציין בנוסף מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון עדכניים. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה. להורדת טופס החזר תביעה ומסמך הצהרה, לחצו כאן>>

-הפניה של רופא או קלינאית תקשורת של שירותי בריאות כללית

את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק 5112201 כמו כן ניתן להגיש תביעה באצעות אתר האינטרנט כאן>>>

 

סוג המכשירדגם
טלפון שולחני

TC40
Relation 2
CL200

Scalla 1

Scalla 2

TF540

MEMORY PLUS

MAGNA

טלפון אלחוטי

Vtech

TC40

XEN
XL40
FreeTel 3

magna

phone easy

DC581

DC5001

TF540

מגבר אישי

Listenor Pro
PocketTalker

Pro
Duett
Apollon

TVB+

A200

PocketTalker
Quattro 4

Tune Amp

Crescendo

מגבר לטלוויזיה

TV Aid
TV-95
AR-TV
TV stereoman
Set 250
Set 810

Swing IR

מגבר דלת SW-200D
DO 35 N
CL2
VisuTone
מגבר טלפון

SW-200D
CL2
VisuTone

RingMax

TA783

שעון מעוררSW-902
Sonic Shaker
Wake n Shake
VC-10
 
 
 
 
 
הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום