אודות השירות

 

 

החלמה לאחר אירוע לב

<p align="right">תהליך ההחלמה לאחר אירוע לב, הינו חיוני ביותר. כללית מושלם מאפשרת השתתפות וסיוע בתהליך ההחלמה מעבר לסל הבסיסי. ניתן לפנות לספקים שבהסכם עם כללית מושלם בהשתתפות עצמית נמוכה או לפנות לכל מוסד פרטי אשר על פי משרד הבריאות מיועד להחלמה לאחר אירוע לב, ולקבל החזר כספי<strong>.</strong></p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

עמית יהיה זכאי על פי הוראה רפואית לשהייה במוסד החלמה לאחר "אירוע לב", לאחר שעבר ניתוח לב או אוטם שריר הלב או החלפת מסתם, בתנאי שטרם עברו חודשיים מיום שחרורו מבית החולים לאחר האירוע.

כיצד אקבל את השירות?

ניתן לפנות לספקים שבהסכם עם כללית מושלם בהשתתפות עצמית נמוכה או לפנות לספק פרטי ולקבל החזר כספי.

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p>שתי אפשרויות לקבלת החזר :א. צילום חשבונית חתום על ידי כללית המציין את גובה ההחזר שניתן ודו&quot;ח אשפוז מבית החולים.ב. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת/ חתימה ודו&quot;ח אישפוז מבית החולים. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם. יש לצרף לבקשת החזר כספי את טופס ההחזר שהקישור אליו מופיע מטה.</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום