מכשירי אינהלציה

לקוחות כללית מושלם זכאים לרכישת מכשירי אינהלציה בהשתתפות עצמית נמוכה ברכישה בבתי המרקחת של כללית.

לקוחות כללית מושלם זכאים לרכישת מכשירי אינהלציה בהשתתפות עצמית נמוכה ברכישה בבתי המרקחת של כללית

השירות ניתן ללקוח הזקוק למכשיר על-פי קביעתו של רופא כללית. הזכאות היא למכשיר אחד מתוך הדגמים וניתנת פעם אחת במהלך כל 3 שנים.

 

​מכשיר אינהלציה  BI-RICH99.16 ש"ח מחיר ללקוח מושלם בבית מרקחת של כללית6 חודשי אכשרה​
מכשיר אינהלציה מיני CN-03100.08 ש"ח מחיר ללקוח מושלם בבית מרקחת של כללית6 חודשי אכשרה​

 

ניתן לרכוש מכשיר אינהלציה גם במסלול החזר. גובה ההחזר הינו 50% מסכום הרכישה ועד 303 ש"ח.

כיצד אקבל החזר כספי?

להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן>>

יש להשיג את המסמכים הבאים: חשבונית מס/קבלה מקורית והמלצת רופא. את המסמכים יש לשלוח לת.ד. 2265 בני ברק 5112201 בצירוף טופס בקשת החזר>

הזכאות לשירות הינה 6 חודשים לאחר ההצטרפות לתכנית.