יצירת קשר עבור ספקים

לרשותכם ערוץ ישיר למחלקת פיתוח הסכמי ספקים של "כללית מושלם". ניתן לפנות אלינו בכל שעה על ידי מילוי טפסי הפניות הבאים:

ליצירת קשר בנושאים שונים עבור ספק קיים, לחצו כאן>>

לקבלת מסמך קריטריונים וכללי הסמכה לשירותי המושלם, לחצו כאן>>