צרוף ספקים יעשה אך ורק בהתאם לצורכי תכניות כללית מושלם זהב וכללית פלטינום.

הצטרפות ספקים

שדות חובה

 

לתשומת לבך: לשם הגנה על פרטיותך, יש להימנע מהכנסת מידע רפואי רגיש