אודות השירות

 

 

הבראה ליולדת

<p>כללית מושלם מאפשרת ליולדת הבראה במוסד המיועד לנופש או להבראה החל מלידת הילד הרביעי. לקוחות כללית פלטינום זכאיות להשתתפות בהוצאות ההבראה גם לאחר לידת הילד הראשון או השני או השלישי. את השירות ניתן לממש עד חודש ממועד הלידה, לתקופה מירבית של שלושה ימים.</p><p>ההבראה היא במסגרת מוסד או מתקן המיועד להבראה לאחר לידה תוך חודש ימים מהלידה.</p><p><span dir="RTL">הזכאות ניתנת ליולדת בלבד. לא יינתן החזר עבור בן הזוג ששהה במוסד ההבראה. אם בן הזוג שהה איתך במוסד ההבראה, יש להציג קבלה וחשבונית מס מקוריות שבהן מצויין המחיר לאדם בודד בחדר עם תוספת של מלווה. אם לא תוצג קבלה וחשבונית מס נפרדת למלווה, ההוצאה הפועל תחשב ל- 85% מהסכום המופיע בחשבונית/קבלה ומסכום זה יקבע ההחזר בהתאם לתקנון.</span></p><p dir="RTL"><br></p>

מה כולל השירות?

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p><a href="https://clalitmushlam.co.il/privateclaims/?utm_source=mushlam&utm_medium=service&utm_campaign=privateclaims" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></p><p>מסמכים נדרשים: חשבונית מס/קבלה מקורית שעליהן צוינו תאריכי השהיה בבית ההבראה, דו&quot;ח אשפוז מביה&quot;ח וצילום ספח תעודת הזהות של היולדת. את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק, מיקוד 5112201. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה.</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול החזר כספי

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום