הבראה ליולדת

כללית מושלם מאפשרת ליולדת הבראה במוסד המיועד לנופש או להבראה החל מלידת הילד הרביעי. לקוחות כללית פלטינום זכאיות להשתתפות בהוצאות ההבראה גם לאחר לידת הילד הראשון או השני או השלישי. את השירות ניתן לממש עד חודש ממועד הלידה, לתקופה מירבית של שלושה ימים. ההבראה היא במסגרת מוסד או מתקן המיועד להבראה לאחר לידה תוך חודש ימים מהלידה.

מה כולל השירות?

מדוע זה כדאי לי?

כי מגיעה לך מנוחה מרגיעה לאחר החוויה המרגשת שעברת.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

מסמכים נדרשים: חשבונית מס/קבלה מקורית שעליהן צוינו תאריכי השהיה בבית ההבראה, דו"ח אשפוז מביה"ח וצילום ספח תעודת הזהות של היולדת. את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק, מיקוד 5112201. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה.
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

עוד באתר מושלם

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום