חוות דעת שניה במדינת חוץ

לקוחות כללית מושלם זכאים לקבלת חוות דעת נוספת במדינת חוץ. לפני ביצוע ההתייעצות יש לקבל אישור מראש מהמנהל הרפואי של כללית מושלם בטלפון 2700*

מה כולל השירות?

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p><a href="https://clalitmushlam.co.il/privateclaims/?utm_source=mushlam&utm_medium=service&utm_campaign=privateclaims" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></p><p>לקבלת החזר יש להמציא את המסמכים הבאים: 1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת/חתימה(באם החשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר). 2. סיכום חוות הדעת של הייעוץ. 3. אישור רשמי מהמעבדה המציין לאיזו ארץ ולאיזו מעבדה נשלחת הבדיקה לבירור. 4. המלצה לביצוע חוות דעת שניה בחו&quot;ל של רופא מומחה בתחום. בנוסף יש לציין מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון עדכניים. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד 2265 בני ברק 5112201.</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

עוד באתר מושלם

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום