אודות השירות

 

 

טיפולי שיניים מורכבים

<p dir="RTL">לקוחות כללית מושלם פלטינום זכאים לטיפולי שיניים פרותטיים (מורכבים) ב-50% הנחה הכוללים גשר, כתר, שתל, תותבות, ועוד<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL"><a href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/rehabilitate.pdf"><u>לרשימת הטיפולים והמחירים&gt;</u></a></p><p dir="RTL">לקוחות בני 80 ומעלה ייהנו מהכיסוי בהמשך לזכאות בסל הבריאות<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL">השתתפות כללית מושלם בטיפולים, מותנית בביצוע הטיפולים במרפאות &quot;כללית סמייל&quot;, בכפוף לתקנון כללית מושלם זהבופלטינום ולרשימת הטיפולים המופיעים בהם.</p><p dir="RTL">לבחירת מרפאת שיניים כללית סמייל באזור מגוריך לחץ <a href="https://www.clalitsmile.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9C/?ref=MUSHLAM&BID=13740" target="_blank">כאן</a></p>

מה כולל השירות?

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום