כיסוי מורחב לתרופות מרשם והתוויות מחוץ לסל באישור מיוחד

לקוחות כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום, זכאים לכיסוי מורחב לתרופות מחוץ לסל. תוכלו לקרוא פירוט נוסף ואת התנאים מלאים בהמשך.

בקיצור

01

כיסוי המאפשר ללקוחות שזקוקים לתרופות שאינן בסל, או לתרופות סל בהתוויה שאינה רשומה בסל, לקבלן בהשתתפות עצמית של 50% עד 312 ש"ח לאריזה.

02

הכיסוי הינו עד תקרה של 1,000,000 ₪ לעמית, למעט במקרה של "רצף טיפולי" כהגדרתו בתקנון כללית מושלם

03

תקופת האכשרה לעמיתים חדשים היא שלושה חודשים.

לקוחות כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום, זכאים לכיסוי מורחב לתרופות מחוץ לסל.

 - הכיסוי מיועד לתרופות ו/או להתוויות שאינן בסל התרופות והרשומות בישראל או שהוגשה בקשה לרישומן בישראל ובתנאי שהוכחה יעילותן הרפואית ועלותן לאריזה היא מעל 312 ₪ בשוק הפרטי (לפי מחירון משרד הבריאות).

- בכיסוי לא יכללו תרופות מצילות או מאריכות חיים.
 
- הכיסוי מאפשר ללקוחות שזקוקים לתרופות שאינן בסל, או לתרופות סל בהתוויה שאינה רשומה בסל, לקבלן בהשתתפות עצמית של 50%, עד 323 ש"ח חודשי לאריזה.

- השתתפות העצמית של הלקוח לא תעלה על 645.66 ש"ח בחודש, ביחס לכל התרופות שבכיסוי.

- אישור תרופה בתוכנית זו, מותנה במיצוי אפשרויות הטיפול במסגרת הסל ולאחר קבלת אישור מראש.

- הכיסוי הינו עד תקרה של 1,000,000 ש"ח לעמית, למעט במקרה של "רצף טיפולי" כהגדרתו בתקנון כללית מושלם, בו הכיסוי יינתן כל עוד הטיפול בתרופה דרוש לעמית.
 
- התרופה תנופק בבתי המרקחת של הכללית, באמצעות מרשם מהרופא המטפל או בבית החולים במקרה שהתרופה ניתנת בו.

לקבלת מידע נוסף יש לפנות לרופא המטפל הממליץ על התרופה. התנאים המחייבים בהתאם לתקנון כללית מושלם.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

יש לוודא שיש בידך את המסמכים הבאים:

  1. חשבונית מס וקבלה מקורית חתומות על ידי נותן השירות , יש לוודא שעל גבי החשבונית יצוינו פרטי מקבל השירות, תאריך רכישת התרופה וסוג התרופה.
  2. מרשם מרופא

ניתן להגיש בקשת החזר כספי און-ליין, כאן>

כמו כן ניתן לבקש החזר כספי על ידי מילוי טופס בקשת החזר כספי>

שאלות נפוצות

מהי תקופת ההמתנה לקבלת השירות?
למבוטחים קיימים – ללא תקופת המתנה. למצטרפים חדשים לתוכנית כללית מושלם זהב או כללית מושלם פלטינום – תקופת המתנה של שלושה חודשים.
האם יש תקרת תשלום חודשית ללקוח במידה וצורך יותר מתרופה אחת?
התשלום המרבי הוא 622 ₪, גם אם יש צורך במימון של יותר משתי תרופות במסגרת כיסוי זה.
האם תרופות אונקולוגיות כלולות בכיסוי?
בכיסוי לא תכללנה תרופות אונקולוגיות או המטו-אונקולוגיות.
האם תרופות לטיפול במחלת האיידס כלולות בכיסוי?
תרופות לטיפול במחלת האיידס או לנשאות נגיף HIV אינן כלולות בכיסוי.
האם ישנן תרופות נוספות שאינן כלולות בכיסוי?
בכיסוי לא תכללנה תרופות יתום, חיסונים, ויטמינים, תוספי מזון, תרופות לטיפול בפריון,  באין אונות, בנשירת ודלדול שיער ובהשמנת יתר. כמו כן לא תכללנה תרופות אלטרנטיביות, קוסמטיקה, אביזרים מצופי תרופה, תרופה הניתנת לעמית במסגרת מחקר.
האם יש דברים נוספים שחשוב שאדע ?
כיסוי זה ניתן רק לאחר שהלקוח מיצה את אפשרויות הטיפול במסגרת סל הבריאות. לקבלת תרופה במסגרת כיסוי זה, נדרש אישור מראש באמצעות המרפאה/רופא המשפחה. רק לאחר קבלת האישור ניתן לגשת לבתי המרקחת של הכללית או לבית החולים בו ניתן הטיפול.

תקופת אכשרה 3 חודשים.