הסעה באמבולנס

כללית מושלם פלטינום משתתפת בהוצאות פינוי דחוף של עמיתיה לחדר מיון בבית חולים ציבורי במקרה אשר לא הסתיים באשפוז. הפינוי יתבצע באמצעות אמבולנס בעל רישיון.

מה כולל השירות?

​​

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(68,68,68); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; FONT: 14px/20px Arial; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDOWS: 1; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px" sizcache007509961280913496="2" sizset="0"><span style="BOX-SIZING:border-box;FONT-SIZE:14px;TEXT-DECORATION:underline;BORDER-TOP:0px;FONT-FAMILY:Arial;BORDER-RIGHT:0px;BORDER-BOTTOM:0px;PADDING-BOTTOM:0px;PADDING-TOP:0px;PADDING-LEFT:0px;MARGIN:0px;BORDER-LEFT:0px;PADDING-RIGHT:0px"><strong style="BOX-SIZING:border-box;FONT-SIZE:14px;BORDER-TOP:0px;FONT-FAMILY:Arial;BORDER-RIGHT:0px;BORDER-BOTTOM:0px;FONT-WEIGHT:700;PADDING-BOTTOM:0px;PADDING-TOP:0px;PADDING-LEFT:0px;MARGIN:0px;BORDER-LEFT:0px;PADDING-RIGHT:0px">מסמכים נדרשים:</strong></span></p> <UL style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(68,68,68); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; FONT: 13px Arial; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDOWS: 1; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px" sizcache007509961280913496="2" sizset="1"> <li style="LIST-STYLE-TYPE:none;BOX-SIZING:border-box;FONT-SIZE:13px;BORDER-TOP:0px;FONT-FAMILY:Arial;BORDER-RIGHT:0px;BORDER-BOTTOM:0px;PADDING-BOTTOM:0px;PADDING-TOP:0px;PADDING-LEFT:0px;MARGIN:0px;BORDER-LEFT:0px;DISPLAY:list-item;PADDING-RIGHT:0px">חשבונית מס/קבלה מקורית ומכתב שחרור מהמיון בבית החולים.</li> <LI style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 13px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; DISPLAY: list-item; PADDING-RIGHT: 0px" sizcache007509961280913496="2" sizset="1">יש לצרף לתביעה<SPAN class="Apple-converted-space undefined" sizcache007509961280913496="2" sizset="2">&nbsp;<A class="undefined undefined" style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #0000ff" href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/kabalat_hechzer_kaspi.pdf" sizcache007509961280913496="2" sizset="3">טופס החזר כספי</a></span>&gt;&gt;&gt;.</li> <li style="LIST-STYLE-TYPE:none;BOX-SIZING:border-box;FONT-SIZE:13px;BORDER-TOP:0px;FONT-FAMILY:Arial;BORDER-RIGHT:0px;BORDER-BOTTOM:0px;PADDING-BOTTOM:0px;PADDING-TOP:0px;PADDING-LEFT:0px;MARGIN:0px;BORDER-LEFT:0px;DISPLAY:list-item;PADDING-RIGHT:0px">את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, 5112201.</li></ul> <p>&nbsp;</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

עוד באתר מושלם