הסעה באמבולנס

כללית מושלם פלטינום משתתפת בהוצאות פינוי דחוף של עמיתיה לחדר מיון בבית חולים ציבורי במקרה אשר לא הסתיים באשפוז. הפינוי יתבצע באמצעות אמבולנס בעל רישיון.

מה כולל השירות?

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<P style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(68,68,68); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; FONT: 14px/20px Arial; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDOWS: 1; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px" sizcache007509961280913496="2" sizset="0"><span style="BOX-SIZING:border-box;FONT-SIZE:14px;TEXT-DECORATION:underline;BORDER-TOP:0px;FONT-FAMILY:Arial;BORDER-RIGHT:0px;BORDER-BOTTOM:0px;PADDING-BOTTOM:0px;PADDING-TOP:0px;PADDING-LEFT:0px;MARGIN:0px;BORDER-LEFT:0px;PADDING-RIGHT:0px"><strong style="BOX-SIZING:border-box;FONT-SIZE:14px;BORDER-TOP:0px;FONT-FAMILY:Arial;BORDER-RIGHT:0px;BORDER-BOTTOM:0px;FONT-WEIGHT:700;PADDING-BOTTOM:0px;PADDING-TOP:0px;PADDING-LEFT:0px;MARGIN:0px;BORDER-LEFT:0px;PADDING-RIGHT:0px">מסמכים נדרשים:</strong></span></p> <UL style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(68,68,68); PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; FONT: 13px Arial; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDOWS: 1; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px" sizcache007509961280913496="2" sizset="1"> <li style="LIST-STYLE-TYPE:none;BOX-SIZING:border-box;FONT-SIZE:13px;BORDER-TOP:0px;FONT-FAMILY:Arial;BORDER-RIGHT:0px;BORDER-BOTTOM:0px;PADDING-BOTTOM:0px;PADDING-TOP:0px;PADDING-LEFT:0px;MARGIN:0px;BORDER-LEFT:0px;DISPLAY:list-item;PADDING-RIGHT:0px">חשבונית מס/קבלה מקורית ומכתב שחרור מהמיון בבית החולים.</li> <LI style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 13px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: Arial; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; DISPLAY: list-item; PADDING-RIGHT: 0px" sizcache007509961280913496="2" sizset="1">יש לצרף לתביעה<SPAN class="Apple-converted-space undefined" sizcache007509961280913496="2" sizset="2">&nbsp;<A class="undefined undefined" style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #0000ff" href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/kabalat_hechzer_kaspi.pdf" sizcache007509961280913496="2" sizset="3">טופס החזר כספי</a></span>&gt;&gt;&gt;.</li> <li style="LIST-STYLE-TYPE:none;BOX-SIZING:border-box;FONT-SIZE:13px;BORDER-TOP:0px;FONT-FAMILY:Arial;BORDER-RIGHT:0px;BORDER-BOTTOM:0px;PADDING-BOTTOM:0px;PADDING-TOP:0px;PADDING-LEFT:0px;MARGIN:0px;BORDER-LEFT:0px;DISPLAY:list-item;PADDING-RIGHT:0px">את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, 5112201.</li></ul> <p>&nbsp;</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

עוד באתר מושלם