אודות השירות

 

 

הסעה באמבולנס

כללית מושלם פלטינום משתתפת בהוצאות פינוי דחוף של עמיתיה לחדר מיון בבית חולים ציבורי במקרה אשר לא הסתיים באשפוז. הפינוי יתבצע באמצעות אמבולנס בעל רישיון. במידה והשירות ניתן על ידי מד"א, לא נדרש להגיש בקשה להחזר כספי. הסכום שמד"א תגבה מהלקוח יהיה בקיזוז ההחזר המגיע לו כלקוח מושלם פלטינום.

מה כולל השירות?

​​

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p><a href="https://clalitmushlam.co.il/privateclaims/?utm_source=mushlam&utm_medium=service&utm_campaign=privateclaims" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></p><p>מסמכים נדרשים:</p><p>חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת וחתימת נותן השירות ומכתב שחרור מהמיון בבית החולים.<br>יש לצרף לתביעה <a href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/kabalat_hechzer_kaspi.pdf" target="_blank">טופס החזר כספי&gt;&gt;&gt;.</a><br>את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, 5112201. <br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום