הסעה באמבולנס

כללית מושלם פלטינום משתתפת בהוצאות פינוי דחוף של עמיתיה לחדר מיון בבית חולים ציבורי במקרה אשר לא הסתיים באשפוז. הפינוי יתבצע באמצעות אמבולנס בעל רישיון.

מה כולל השירות?

​​

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p>מסמכים נדרשים:</p><p>חשבונית מס/קבלה מקורית ומכתב שחרור מהמיון בבית החולים.<br>יש לצרף לתביעה <a href="https://mushlam.clalit.co.il/SiteCollectionDocuments/kabalat_hechzer_kaspi.pdf" target="_blank">טופס החזר כספי&gt;&gt;&gt;.</a><br>את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, 5112201.&nbsp;<br>&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

עוד באתר מושלם