מכשירי CPAP

כללית מושלם מעניקה החזר כספי ברכישת מכשיר CPAP, מעבר לזכאות הניתנת במסגרת סל הבריאות.

​המכשיר ניתן לרכישה על ידי עמיתים הזקוקים לו על פי קביעת רופא הכללית.
הזכאות הינה למכשיר אחד, הניתן לרכישה אחת לחמש שנים. שימו לב, השירות ניתן גם במסגרת הסל הבסיסי. כללית מושלם משתתפת בהוצאות מעבר לזכאות הניתנת במסגרת סל השירותים הבסיסי.

ניתן לרכוש את המכשיר באופן פרטי ולקבל החזר מהמושלם

 

מהו גובה ההחזר שניתן ע"י כללית מושלם?

ההחזר הינו בסך 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מ- 1,953 ש"ח

 

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

לרשותך שתי אפשרויות:

1. להגיש חשבונית מס, קבלה מקורית והמלצה רפואית. סכום ההחזר יכלול את חלק כללית מושלם ואת חלק הסל הבסיסי.

2. להגיש צילום חשבונית מס, קבלה מקורית, המלצה רפואית ומסמך רשמי מהכללית המאשר כי המקור נמצא

ברשותם. יש לוודא שעל גבי החשבונית יצוין גובה ההחזר ששולם ע"י כללית.

את המסמכים יש לשלוח לכללית מושלם, מח' תביעות, ת.ד. 2265, בני ברק, 51122.

ההחזר צמוד למדד המחירים לצרכן במועד קבלת התביעה.