מכשירי CPAP

כללית מושלם מעניקה החזר כספי ברכישת מכשיר CPAP, מעבר לזכאות הניתנת במסגרת סל הבריאות.

​המכשיר ניתן לרכישה על ידי עמיתים הזקוקים לו על פי קביעת רופא הכללית.
הזכאות הינה למכשיר אחד, הניתן לרכישה אחת לחמש שנים. שימו לב, השירות ניתן גם במסגרת הסל הבסיסי. כללית מושלם משתתפת בהוצאות מעבר לזכאות הניתנת במסגרת סל השירותים הבסיסי.

ניתן לרכוש את המכשיר באופן פרטי ולקבל החזר מהמושלם, או לפנות לאחד הספקים שבהסדר כפי שמופיע בטבלה.

 

מהו גובה ההחזר שניתן ע"י כללית מושלם?

ההחזר הינו בסך 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מ- 1,961 ש"ח

 

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

לרשותך שתי אפשרויות:

1. להגיש חשבונית מס, קבלה מקורית והמלצה רפואית. סכום ההחזר יכלול את חלק כללית מושלם ואת חלק הסל הבסיסי.

2. להגיש צילום חשבונית מס, קבלה מקורית, המלצה רפואית ומסמך רשמי מהכללית המאשר כי המקור נמצא

ברשותם. יש לוודא שעל גבי החשבונית יצוין גובה ההחזר ששולם ע"י כללית.

את המסמכים יש לשלוח לכללית מושלם, מח' תביעות, ת.ד. 2265, בני ברק, 51122.

ההחזר צמוד למדד המחירים לצרכן במועד קבלת התביעה.

להלן פירוט הדגמים:

 

שם הדגם

 ממתי אוכל לממש         זכאות?

השתתפות עצמית של הלקוח

מידע נוסף


ESCAPE


12 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית


800 ₪


להזמנת המכשיר יש לשלוח פקס למחלקת הסכמים, בציון שם, ת.ז., כתובת, טלפון וסוג מרשם לפקס 03-6145550 או לפנות לחברת קלנטיקה בטלפון
1599-555200


VENTAGE


12 חודשים מיום
ההצטרפות לתוכנית


2,950


להזמנת המכשיר יש לשלוח פקס למחלקת הסכמים, בציון שם, ת.ז., כתובת, טלפון וסוג מרשם לפקס 03-6145550 או לפנות לחברת קלנטיקה בטלפון
1599-555200