מכשירי CPAP

כללית מושלם מעניקה החזר כספי ברכישת מכשיר CPAP, מעבר לזכאות הניתנת במסגרת סל הבריאות.

​המכשיר ניתן לרכישה על ידי עמיתים הזקוקים לו על פי קביעת רופא הכללית.
הזכאות הינה למכשיר אחד, הניתן לרכישה אחת לחמש שנים. שימו לב, השירות ניתן גם במסגרת הסל הבסיסי. כללית מושלם משתתפת בהוצאות מעבר לזכאות הניתנת במסגרת סל השירותים הבסיסי.

ניתן לרכוש את המכשיר באופן פרטי ולקבל החזר מהמושלם

השירות ניתן לאחר 12 חודשי וותק בתכנית כללית מושלם

 

מהו גובה ההחזר שניתן ע"י כללית מושלם?

ההחזר הינו בסך 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מ- 2,054 ש"ח

 


יש לוודא כי ברשותך חשבונית מס, קבלה מקורית והמלצה ממעבדת שינה יחד עם המלצת מומחה א.א.ג או ריאות של שירותי בריאות כללית, רלוונטית לשנת הרכישה.

במידה ומדובר ברכישה שניה ואילך, ניתן לצרף הפניה מרופא של שירותי בריאות כללית, רלוונטית לשנת הרכישה.

ניתן להגיש בקשת החזר בפשטות ובקלות און- ליין כאן>

כמו כן ניתן להוריד, למלא ולשלוח בקשה להחזר כספי בדואר. להורדת הטופס>

את המסמכים יש לשלוח לכללית מושלם, מח' תביעות, ת.ד. 2265, בני ברק, 51122.

 סכום ההחזר יכלול את חלק כללית מושלם ואת חלק הסל הבסיסי.

ההחזר צמוד למדד המחירים לצרכן במועד קבלת התביעה.