חבישות לחץ

לקוחות כללית מושלם זכאים להחזר על חבישות לחץ- על פי צורך רפואי, בכפוף ומעבר לזכאות בסל

​ 

לקוחות כללית מושלם זכאים להחזר על חבישות לחץ- על פי צורך רפואי, בכפוף ומעבר לזכאות בסל. גובה ההחזר הוא 23% ועד 5,106 ש"ח ותקופת האכשרה לשירות היא שישה חודשים.

ההחזר יבוצע כנגד צילום חשבונית מס/קבלה חתום ע"י הקופה ומסמך רשמי משירותי בריאות כללית המציין את גובה ההחזר שאושר בגין החבישה.

יש לוודא שעל גבי החשבונית יצויין סוג החבישה.

​​

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום