משאבת אינפוזיה

מכשיר הזנה המיועד לאנשים האוכלים דרך זונדה בשל קשיים בבליעה, יושאל לעמיתי כללית מושלם בהמלצת רופא הכללית.

מכשיר הזנה המיועד לאנשים האוכלים דרך זונדה בשל קשיים בבליעה.

המכשיר יסופק בהמלצת רופא הכללית.

ממתי אהיה זכאי/ת לקבלת האביזר?
שלושה חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

כיצד ניתן לרכוש את האביזר?
יש לשלוח הפניה רפואית לפקס 03-7348071 למח' הסכמים, ולציין שם מלא, מס' ת.ז. וטלפון.

השתתפות עצמית של המבוטח
12 שקלים לחודש (בהשאלה).