אפניאה מוניטור קרדיאלי

לקוחות המושלם יכולים להשאיל מכשיר המיועד לתינוקות או לפגים הנמצאים בסיכון גבוה של הפסקת נשימה ביום ובלילה.

המכשיר מיועד לתינוקות או לפגים הנמצאים בסיכון גבוה של הפסקת נשימה ביום ובלילה. 
המכשיר מתריע ע"י צפצוף בעת הפסקת נשימה או על קצב לב (דופק) גבוה מידי או נמוך מידי. המכשיר מתחבר לתינוק באזור בית החזה ע"י רצועות או מדבקות.

כיצד ניתן להשאיל את המכשיר?
יש לשלוח הפניה רפואית לפקס 03-7475599 למח' הסכמים, ולציין שם מלא, מס' ת.ז. וטלפון.

ממתי אהיה זכאי/ת לקבלת המכשיר?
שלושה חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

​​