מידע לפונים להוספת ספקים חדשים

לרשותך מידע אודות הוספת ספקים חדשים

לתשומת לבך, לצורך הוספת מטפל/ת יש לשלוח לנו דואר אלקטרוני לפי ההנחיות הבאות:

 

1. בנושא המייל יש לציין "הוספת מטפל/ת+ שם ספק+ קוד ספק"

2. יש לצרף למייל את המסמכים הבאים:

- קורות חיים

- אישור משטרה להיעדר עבירות מין (למטפלים ממין זכר בלבד)

- תעודות מתאימות על פי נספח הקריטריונים. לנספח הקריטריונים הקלק כאן>>

 

את המסמכים והמייל יש לשלוח לתיבת מייל:

עבור ספקי התפתחות הילד: childcare@clalit.org.il

עבור ספקים בשאר תחומי השירות: sapakmushlam@clalit.org.il