תרומת ביצית ממדינת חוץ

כללית מושלם פלטינום משתתפת בתרומת ביצית בחו"ל לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית בחו"ל עבור ילד ראשון ושני, כולל בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביצית והחזרתה לנתרמת בחו"ל. השתתפות הפלטינום תהיה בגין ההוצאות עבור הפעולות שבוצעו בחו"ל ועל כלל הנסיונות לכל ילד.

מה כולל השירות?

למי מיועד השירות?

למבוטחת שגילה עד 51 כולל.

כיצד אקבל את השירות?

יש צורך באישור מראש לביצוע הטיפול על ידי המנהל הרפואי של כללית מושלם.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

המסמכים הנדרשים: חשבונית מס/קבלה מקורית, צילום ספח תעודת זהות, דו"ח שחרור מביה"ח, המלצה של רופא מומחה לפריון בארץ המאשר את הצורך בטיפול, אישור מהרשות המוסמכת במדינה בו נמצא המרכז (משרד הבריאות), המאשר כי המרכז רשום כחוק וכי מורשה לביצוע קבלת התרומה והחזרת העוברים. את האישור ניתן לקבל ממנהל המרכז הרפואי בחו"ל. יש לוודא כי המסמכים המפורטים מעלה יהיו באנגלית או מתורגמים לאנגלית/לעברית באופן רשמי. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. כתובת למשלוח: ת.ד. 2265 בני ברק, 5112201
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

שירות פלטינום

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

עוד באתר מושלם

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום