בדיקת paps

לקוחותכללית מושלם נהנות מהנחה משמעותית בעבור בדיקת משטח צוואר הרחם הבסיסית. את הבדיקה ניתן לבצע במרפאות כללית אצל רופאי כללית ואצל רופאים עצמאים של כללית.

מה כולל השירות?

​​

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<P>יש להשיג את המסמכים הבאים: חשבונית מס/קבלה מקורית בציון מספר תעודת הזהות של הלקוחה, כתובת וטלפון עדכניים. </P> <P>יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה: <A href="http://goo.gl/oUFV00">http://goo.gl/oUFV00</A></P> <P>את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, 55112201.</P>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

עוד באתר מושלם