חגורת בקע

לקוח כללית מושלם הזקוק לחגורה על פי קביעתו של רופא הכללית, זכאי להחזר של 50% מעלות הרכישה ועד 291 ש"ח.

לקוחות כללית מושלם זכאים להחזר בסך 50% מעלות הרכישה עבור חגורת בקע ולא יותר מ- 291 שקלים.

עמית כללית מושלם הזקוק לחגורה על פי קביעתו של רופא הכללית. הזכאות הינה אחת לשלוש שנים.

6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

לקבלת החזר, המסמכים הנדרשים הנם:

1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם ציון תעודת זהות, חותמת וחתחמת נותן השירות .
2.  המלצת רופא רלוונטית לשנת הרכישה.
יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה.
את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, מיקוד 51122.

 
הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום