חגורת בקע

לקוח כללית מושלם הזקוק לחגורה על פי קביעתו של רופא הכללית, זכאי להחזר של 50% מעלות הרכישה ועד 292 ש"ח.

לקוחות כללית מושלם זכאים להחזר בסך 50% מעלות הרכישה עבור חגורת בקע ולא יותר מ- 292 שקלים.

עמית כללית מושלם הזקוק לחגורה על פי קביעתו של רופא הכללית. הזכאות הינה אחת לשלוש שנים.

6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

יש לוודא שבידיך המסמכים הבאים: 

1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם ציון תעודת זהות, חותמת וחתימת נותן השירות .
2.  המלצת רופא רלוונטית לשנת הרכישה.
3. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה.
4. יש לצרף לטופס את המסמכים הנדרשים ולשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, מיקוד 51122.

 
הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום