חגורת בקע

עמית כללית מושלם הזקוק לחגורה על פי קביעתו של רופא הכללית, זכאי להחזר של 50% מעלות הרכישה ועד 288 ש"ח.

לקוחות כללית מושלם זכאים להחזר בסך 50% מעלות הרכישה עבור חגורת בקע ולא יותר מ- 288 שקלים.

מי זכאי לקבלת השירות?

עמית כללית מושלם הזקוק לחגורה על פי קביעתו של רופא הכללית. הזכאות הינה אחת לשלוש שנים.

ממתי ניתן לממש את השירות?

6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

לקבלת החזר, המסמכים הנדרשים הנם: חשבונית מס/קבלה מקורית עם ציון תעודת זהות, כתובת
וסלולרי עדכניים + המלצת רופא.
יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה.
את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, מיקוד 51122.