חגורת בקע

לקוח כללית מושלם הזקוק לחגורה על פי קביעתו של רופא הכללית, זכאי להחזר של 50% מעלות הרכישה ועד תקרה כפי שמצויין בדף

לקוחות כללית מושלם זכאים להחזר בסך 50% מעלות הרכישה עבור חגורת בקע

ולא יותר מ-305 ש"ח.

עמית כללית מושלם הזקוק לחגורה על פי קביעתו של רופא הכללית. הזכאות הינה אחת לשלוש שנים.

6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.

להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן>>

יש לוודא שבידיך המסמכים הבאים: 

1. חשבונית מס/קבלה מקורית עם ציון תעודת זהות, חותמת וחתימת נותן השירות .
2.  המלצת רופא רלוונטית לשנת הרכישה.
3. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה.
4. יש לצרף לטופס את המסמכים הנדרשים ולשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, מיקוד 51122.