בקשה להחזר כספי

לקוחות יקרים, 

חדש במושלם!

מהיום ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי עבור מגוון שירותים- בכל שעה!

לשם שליחת הבקשה, עליכם לבחור את השירות המבוקש ולצרף את העתקי המסמכים הרלוונטיים כקובץ מצורף. אישור על קבלת המסמכים יתקבל מיד עם השליחה.

התשלום יבוצע לאמצעי התשלום באמצעותו משולמים דמי ההשתתפות החודשיים.

כניסה לאתר הגשת בקשה להחזר כספי אונליין>>

בעת הגשת תביעה לקבלת החזר כספי עבור כל שירות אחר, יש לצרף חשבונית מס + קבלה מקורית.

רשימת המסמכים הנדרשים לקבלת החזר כספי עבור שירותי המושלם, מפורטת בנספח לטופס בקשה להחזר כספי.

להורדת טופס בקשה להחזר כספי>>

באפשרותכם לצפות בסטאטוס התביעה שלכם בכל עת באמצעות אתר האינטרנט>>.
יש להצטייד במספר תעודת זהות וארבעת הספרות האחרונות של אמצעי התשלום ממנו משולמת התכנית