בקשה להחזר כספי

לקוחות יקרים, 

חדש במושלם!

מהיום ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי עבור מגוון שירותים- בכל שעה!

לשם שליחת הבקשה, עליכם לבחור את השירות המבוקש ולצרף את העתקי המסמכים הרלוונטיים כקובץ מצורף. אישור על קבלת המסמכים יתקבל מיד עם השליחה.

בחר את השירות עליו אתם מעוניינים לקבל החזר כספי

 

בקשה להחזר כספי עבור התייעצות עם רופא מומחה במסלול החזר>>

בקשה להחזר כספי עבור סקירת מערכות >>

בקשה להחזר כספי עבור מדרסים>>

בקשה להחזר כספי עבור אביזרי שמיעה>>

בקשה להחזר כספי עבור שירות אחות  פרטית לאחר ניתוח>>

בקשה להחזר כספי עבור שירות הבראה ליולדת >>

 

בעת הגשת תביעה לקבלת החזר כספי עבור כל שירות אחר, יש לצרף חשבונית מס + קבלה מקורית.

רשימת המסמכים הנדרשים לקבלת החזר כספי עבור שירותי המושלם, מפורטת בנספח לטופס בקשה להחזר כספי.

להורדת טופס בקשה להחזר כספי>>

באפשרותכם לצפות בסטאטוס התביעה שלכם בכל עת באמצעות אתר האינטרנט>>.
יש להצטייד במספר תעודת זהות וארבעת הספרות האחרונות של אמצעי התשלום ממנו משולמת התכנית

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום