בדיקת מי שפיר

<p>כללית מושלם משתתפת בעלות בדיקת מי שפיר או סיסי שליה הכוללת צ'יפ גנטי (שבב ציטוגנטי CMA) לנשים עד גיל 34 כולל.</p> <p>הזכאות היא לבדיקה אחת עבור כל הריון. גיל הכניסה להריון הוא הגיל הקובע. בבדיקת מי שפיר להריון רב עוברים (תאומים ויותר), יש לצרף אישור רפואי בנוגע למספר הדיקורים שבוצעו בבדיקה בהתאם למספר שקי ההריון. אם בוצעו מספר דיקורים לכל שק בנפרד, ההחזר הוא לכל דיקור בנפרד. אם הבדיקה נעשתה במסגרת הסדר, ההשתתפות העצמית תהיה לכל דיקור בנפרד. הבדיקה מתבצעת לאחר השבוע ה- 16 של ההיריון, ובה נלקחת באמצעות דיקור דגימת מי שפיר, הכוללת תאים עובריים.</p> <p><br><strong>לקוחות "כללית פלטינום" זכאיות ל־50% הנחה נוספת </strong>על ההשתתפות העצמית המשולמת במסגרת תוכנית הזהב על בדיקה זו ועל בדיקות נוספות במכוני הסדר: סקירת מערכות מוקדמת או מאוחרת.</p> <p></p> <p>בנוסף, הן זכאיות ל"סל לנשים בהריון" - שירות המיועד לנשים בהריון או לנשים שהן 6 חודשים לאחר הלידה, ושזקוקות לקבלת ייעוץ, ביצוע בדיקה ו/או טיפול רפואי וניתוח קיסרי אשר אינם נכללים בסל הבריאות ו/או בתוכנית כללית מושלם זהב. הזכאות לכיסוי תהיה: </p> <p>לאחר מיצוי הזכאות בתוכנית כללית מושלם זהב.<br>עבור טיפול/בדיקה הקשורים להריון וללידה הצפויה שירות זה לא כולל טיפולים אלטרנטיביים, הומאופטיה ו/או תרופות.</p> <p><br>לתשומת ליבך, בהתאם להוראות החוק, החל מתאריך 1.11.2017, מבוטח שביקר אצל רופא במסגרת מרפאה כלשהיא ב"כללית", לא יוכל לבצע ניתוח, בדיקה או טיפול באמצעות אותו רופא במסגרת "כללית מושלם", במהלך 6 חודשים לאחר הביקור. <br>בנוסף, החל מתאריך 1.1.2018 כלל זה יחול על כל ביקור במערכת הציבורית.<br>מומלץ לבדוק את זכאותך מול הרופא הרלוונטי<br></p>

מה כולל השירות?

​​​​

למי מיועד השירות?

לנשים עד גיל 34 כולל. עמיתה שגילה הוא 35 ומעלה תקבל את השירות במסגרת סל השירותים של משה"ב.

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי. נותן השירות ייתן את המידע לגבי הרופאים בהסדר המבצעים בדיקה זו, בהתאם למועד קביעת התור.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

המסמכים הדרושים: חשבונית מס/קבלה מקורית בציון תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד. 2265, בני ברק, 5112201.
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

** ניתן לממש את השירות באופן מיידי

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

** ניתן לממש את השירות באופן מיידי

עוד באתר מושלם

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום