אודות השירות

 

 

בדיקת מי שפיר

<p><br>לקוחת מושלם זכאית לבדיקת מי שפיר או סיסי שליה הכוללת צ&#39;יפ גנטי (שבב ציטוגנטי CMA) לנשים עד גיל 33, ללא תקופת אכשרה. הזכאות היא לבדיקה אחת עבור כל היריון . השירות ניתן ללקוחות עד גיל 33 <span dir="RTL">שאינן זכאיות לבדיקה דרך סל הבריאות הבסיסי</span>, כאשר גיל הכניסה להריון הוא הגיל הקובע (במידה והינך מעל גיל 33, יש לפנות לרופא הנשים בכללית).</p><p><strong>דגשים חשובים</strong><br>בבדיקת מי שפיר להיריון רב עוברי (תאומים ויותר), יש לצרף אישור רפואי בנוגע למספר הדיקורים שבוצעו בבדיקה בהתאם למספר שקי ההריון<br>אם בוצעו מספר דיקורים לכל שק בנפרד, ההחזר הוא לכל דיקור בנפרד. אם הבדיקה נעשתה במסגרת הסדר, ההשתתפות העצמית תהיה לכל דיקור בנפרד.<br>במידה והבדיקה מבוצעת במכון, יש לציין בפניה למכון שהנך בעלת תכנית &quot;כללית מושלם&quot; ובנוסף, לברר לגבי הרופאים המבצעים את הבדיקה ללקוחות המושלם במכון הנבחר.</p><p>בהתאם להוראות החוק, לקוחה לא תוכל לבצע טיפול או בדיקה באמצעות אותו רופא במסגרת &quot;כללית מושלם&quot; במהלך 6 חודשים לאחר הביקור במרפאות הכללית.</p><p><strong>לקוחות &quot;כללית פלטינום&quot; זכאיות ל־50% הנחה נוספת</strong></p><p>על ההשתתפות העצמית המשולמת במסגרת תכנית הזהב לבדיקה זו ובדיקות נוספות במכוני הסדר: סקירת מערכות מוקדמת או מאוחרת.</p><p><a href="https://mushlam.clalit.co.il/he/woman/during_pregnancy/Pages/pregnancy.aspx">למידע נוסף על סל הריון בכללית מושלם&gt;&gt;</a></p><p></p>

מה כולל השירות?

​​​​

למי מיועד השירות?

לנשים עד גיל 33. עמיתה שגילה הוא 33 ומעלה תקבל את השירות במסגרת הסל. הזכאות בסל הבסיסי חלה מגיל 33 מותנה בתאריך וסת אחרון 2.2.22 ואילך.

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

לחצו על הלשונית "נותני השירות". במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי. נותן השירות ייתן את המידע לגבי הרופאים בהסדר המבצעים בדיקה זו, בהתאם למועד קביעת התור.

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p><a href="https://clalitmushlam.co.il/privateclaims/?utm_source=mushlam&utm_medium=service&utm_campaign=privateclaims" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגשת בקשה להחזר כספי און ליין לחץ כאן&gt;&gt;</a></p><p>המסמכים הדרושים: חשבונית מס/קבלה מקורית בציון תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. יש לצרף תעודת הסמכה רשמית ממשרד הבריאות ומסמך רפואי רשמי המציין את תאריך תחילת ההריון. יש לצרף לבקשת החזר כספי את טופס ההחזר שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לת.ד. 2265, בני ברק, 5112201.</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

** ניתן לממש את השירות באופן מיידי

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

** ניתן לממש את השירות באופן מיידי

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום