אודות השירות

 

 

סקירת מערכות מוקדמת

<p>לקוחת כללית מושלם זכאית לסקירה פרטית אחת לכל הריון (מוקדמת או מאוחרת). סקירת מערכות מאוחרת נעשית בין השבועות 24-20. לתשומת ליבך, במידה ותרצי לבצע את הבדיקה במסגרת ספקי ההסדר במסלול השתתפות עצמית, מומלץ להקדים ולהזמין תור כבר בשבועות הראשונים של הטרימסטר הראשון. לקוחות תכנית הפלטינום זכאיות ל50% הנחה נוספת בהשתתפות העצמית המשולמת במסגרת תכנית הזהב על בדיקה זו ועל בדיקות נוספות במכוני הסדר: בדיקת מי שפיר או סיסי שליה. בנוסף, לקוחות תכנית הפלטינום זכאיות ל&quot;סל הריון כספי של &ndash; 2,000 ש&quot;ח - הסל הכספי מיועד עבור כל בדיקה או טיפול רפואי הקשורים להריון, לידה ולאחר הלידה ואינם כלולים בסל הבריאות או בתוכנית מושלם זהב כגון: התייעצות עם רופא מומחה, בדיקות גנטיות, ועוד. הזכאות לכיסוי תהיה: לאחר מיצוי הזכאות בתוכנית כללית מושלם זהב. שירות זה לא כולל טיפולים אלטרנטיביים, הומאופתיה ו/או תרופות אלטרנטיביות.</p>

מה כולל השירות?

​​​​​

כיצד אפנה לנותני שירות שבהסכם עם כללית מושלם?

<p>לחצו על הלשונית &quot;נותני השירות&quot;. במסלול זה הנכם משלמים השתתפות עצמית נמוכה בעת קבלת השירות, ללא צורך בהגשת מסמכים לקבלת החזר כספי. בפניה למכון יש לציין כי את לקוחת כללית מושלם ולברר מיהם הרופאים המבצעים את הסקירה ללקוחות המושלם באותו המכון.</p><p data-f-id="pbf" style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 30px; opacity: 0.65; font-family: sans-serif;">Powered by <a href="https://www.froala.com/wysiwyg-editor?pb=1" title="Froala Editor">Froala Editor</a></p>

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p>המסמכים הנדרשים: חשבונית מס/קבלה מקורית עם חותמת\חתימה בצרוף מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון עדכניים. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. מסמך רפואי רשמי המציין את תאריך תחילת ההיריון. יש לצרף לבקשת החזר כספי את טופס ההחזר שהקישור אליו מופיע מטה.</p><p><a href="/he/Pages/privateclaimsnew.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">להגשת בקשה להחזר כספי לחץ כאן</a></p><p>כמו כן ניתן לשלוח את המסמכים לת.ד. 2265 בני ברק, 5112201. במקרה של הריון מרובה עוברים, יש לוודא מול נותן השרות שאכן מבצע סקירה מסוג זה.</p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

** ניתן לממש את השירות באופן מיידי

תוכנית מושלם פלטינום

מה מגיע לי?

מסלול השתתפות עצמית

מסלול החזר כספי

** ניתן לממש את השירות באופן מיידי

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום