תרופות

תרופות ותכשירים רפואיים לילדים עשויים להוות הוצאה משמעותית בסל הבריאות המשפחתי.
כלקוחות כללית מושלם אתם זכאים להנחה משמעותית ברכישת תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם לילדיכם, כמו משככי כאבים והורדת חום, תכשירים נגד הצטננות, תרופות לטיפול באלרגיה, ויטמינים, ועוד, בבתי המרקחת של הכללית ובבתי המרקחת שבהסדר עם הכללית.
משמעות הטבה זו היא חיסכון שיכול להגיע למאות ולאלפי שקלים בחודש בהוצאה המשפחתית על תרופות.

למידע מלא יש להכנס לדפי השירות המפורטים בהמשך.

  • כיסוי מורחב לתרופות מרשם והתוויות מחוץ לסל באישור מיוחד

    לקוחות כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום, זכאים לכיסוי מורחב לתרופות מחוץ לסל. תוכלו לקרוא פירוט נוסף ואת התנאים מלאים בהמשך.

  • תרופות מרשם מחוץ לסל בהנחה

    חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע סל מוגדר של תרופות, לו זכאים אזרחי הארץ. לקוחות כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום נהנים מהנחות משמעותיות לרכישת תרופות המצויות מחוץ לסל והמפורטות בתקנון

  • תרופות ללא מרשם

    לקוחות כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום זכאים להנחות משמעותיות, בבתי המרקחת של הכללית, ברכישת מגוון רחב של מוצרים ותרופות ללא מרשם רופא (OTC).