תרופות

הוצאות עבור תרופות עשויות להיות משמעותיות ביותר, בפרט אם אתם בפנסיה.
לכן, דאגנו לכך שכעמיתי כללית מושלם תהיו זכאים להנחה משמעותית ברכישת תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם בבתי המרקחת של הכללית ובבתי המרקחת שבהסדר. משמעות הטבה זו היא חיסכון שעשוי להגיע למאות ואף לאלפי שקלים בחודש.

למידע מלא יש להיכנס לדפי השירות המפורטים בהמשך.