תרופות

הוצאות עבור תרופות עשויות להיות משמעותיות ביותר, בפרט אם אתם בפנסיה.
לכן, דאגנו לכך שכעמיתי כללית מושלם תהיו זכאים להנחה משמעותית ברכישת תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם בבתי המרקחת של הכללית ובבתי המרקחת שבהסדר. משמעות הטבה זו היא חיסכון שעשוי להגיע למאות ואף לאלפי שקלים בחודש.

למידע מלא יש להיכנס לדפי השירות המפורטים בהמשך.

 

  • כיסוי מורחב לתרופות מרשם והתוויות מחוץ לסל באישור מיוחד

    לקוחות כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום, זכאים לכיסוי מורחב לתרופות מחוץ לסל. תוכלו לקרוא פירוט נוסף ואת התנאים מלאים בהמשך.

  • תרופות מרשם מחוץ לסל בהנחה

    חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע סל מוגדר של תרופות, לו זכאים אזרחי הארץ. לקוחות כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום נהנים מהנחות משמעותיות לרכישת תרופות המצויות מחוץ לסל והמפורטות בתקנון

  • תרופות ללא מרשם

    לקוחות כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום זכאים להנחות משמעותיות, בבתי המרקחת של הכללית, ברכישת מגוון רחב של מוצרים ותרופות ללא מרשם רופא (OTC).