מידע על ביטוח סיעודי

כולנו רוצים שקט נפשי. כולנו רוצים עוגן ביטוחי ותחושת ביטחון. לקוחות הכללית יכולים ליהנות מהצעה אטרקטיבית שתבטיח את עתידם: ביטוח סיעודי מקיף, רחב ומשתלם המעניק כיסוי משמעותי למצב סיעודי.

בקיצור

1. איך מצטרפים לביטוח הסיעודי? בקלות: מתקשרים למוקד 2700* או ממלאים טופס באתר וממתינים לחזרת נציג שירות או מדפיסים את הטופס ושולחים לנו בפקס או בדואר

2. כמה זה עולה? דמי הביטוח החודשיים משתנים בהתאם לקבוצות הגיל של המבוטח.

3. זקוקים למידע נוסף? בהמשך הכתבה תמצאו את המדריך השלם לרכישת ביטוח סיעודי.

 

כולנו רוצים שקט נפשי. כולנו רוצים עוגן ביטוחי ותחושת ביטחון. לקוחות הכללית יכולים ליהנות מהצעה אטרקטיבית שתבטיח את עתידם: ביטוח סיעודי מקיף, רחב ומשתלם המעניק כיסוי משמעותי למצב סיעודי.

 

מעבר לפוליסה אחידה בביטוח הסיעודי "סיעודי מושלם פלוס"

 

ב- 1.7.2016 יכנסו לתוקף תקנות חדשות הקובעות תנאים אחידים בביטוח הקבוצתי לחברי כל קופות החולים. כל לקוחות הכללית שהיו מבוטחים בביטוח הסיעודי "סיעודי מושלם פלוס" יועברו אל הפוליסה החדשה ברצף זכויות וללא צורך בחיתום מחדש.

החל מיום 1.7.2016 תנאי הזכאות לתגמולי ביטוח, סכום תגמולי הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח, יהיו אחידים בכל הקופות בהתאם​ לגיל ההצטרפות של המבוטח.

להלן השינויים העיקריים אשר יחולו במסגרת הפוליסה החדשה, החל מיום 1 ביולי 2016:

1. תנאי הזכאות, לרבות סכום הכיסוי המרבי ותקופת התגמול יהיו אחידים בין הביטוחים הסיעודיים של כל הקופות.

2. תשלום הגמלה יימשך עד 60 חודשים (5 שנים) בכל הקופות.

3. קבוצות הגיל לפיהן מוגדר גיל ההצטרפות לביטוח, המשפיע על סכום גמלת הסיעוד, יהיו אחידות בכל הקופות.

לידיעתך, הפוליסה החדשה מגדילה את סכום התגמול החודשי למרבית קבוצות הגיל.

להלן תקרת סכום תגמולי הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח, אשר יחולו על מקרי ביטוח שיתרחשו לראשונה החל מיום 1 ביולי 2016:​

מקום השהיה של המבוטח​גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים ​
עד 49​50 עד 59​60 ומעלה
תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)​5,500 ש"ח​4,500 ש"ח​3,500 ש"ח​
תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי) *​10,000 ש"ח​6,500 ש"ח​4,500 ש"ח​

*סכום תגמול הביטוח החודשי שישולם למבוטח השוהה במוסד במועד הזכאות לתגמול הביטוח החודשי, לא יעלה על שיעור של 80% מהסכום שהמבוטח שילם בפועל למוסד.


​דמי הביטוח לחודש דצמבר 2018 על פי המדד שפורסם בנובמבר 2018:

 

גיל

פרמיה חודשית

0-170.00 ₪ 
18​0.00 ₪
19-2510.39 ₪
26-30​10.60 ₪​
31-3527.52 ₪ 
36-4038.62 ₪ 
41-4546.88 ₪  
46-5077.34 ₪  
51-5595.48 ₪
56-60105.47 ₪
61-65127.48 ₪  
66-70158.56 ₪
71-75187.30 ₪ 
76-80199.12 ₪  
81+

208.19 ₪  

 

שאלות ותשובות בנושא פוליסה סיעודית אחידה לחברי כל קופות החולים

האם קיים שוני בין הפוליסות הסיעודיות שמציעות קופות החולים ?

כפי שציינו, קיימת אחידות מלאה בתנאי הזכאות לתגמולי ביטוח, בסכום תגמולי הביטוח ובתקופת תשלום תגמולי הביטוח אשר יהיו אחידים בכל הקופות בהתאם לגיל ההצטרפות של המבוטח. ההבדלים העיקריים שיתכנו  בין הפוליסות של קופות החולים נעוצים  בגובה דמי הביטוח החודשיים ובאיכות השירות.

השירות ללקוח: זירת השירות הופכת להיות מאוד משמעותית. הביטוח של לקוחות "הכללית סיעודי מושלם פלוס" זכה במקום הראשון במדד השירות של משרד האוצר לשנת 2015 בפער משמעותי מול הקופות המתחרות. המדד מורכב משני פרמטרים אחוז תביעות מאושרות, ומהירות הטיפול בתביעה.

בציון הכולל, ביטוח סיעודי "מושלם פלוס" מוביל על המתחרים בפער ניכר.

האם יש שינוי בזכויות שלי ?

ברוב קבוצות הגיל יש שיפור משמעותי של מאות עד אלפי שקלים בהחזרים בשעת הצורך. הושם דגש על לקוחות שהצטרפו בגלאים מבוגרים יחסית שם השיפור גדול יותר. משך הגמלה המרבי ע"פ הפוליסה החדשה הנו 60 חודשים.

האם ניתן לעבור לביטוח סיעודי בקופה אחרת מבלי לעבור קופה ?

לא. על מנת להיכלל בביטוח סיעודי של קופה מסוימת, על הלקוח להיות חבר באותה הקופה.

האם יש שינוי בתשלום החודשי שיגבו ממני? במידה וכן, מדוע ?

יש עדכון של הפרמיות על פי המפורט בטבלה שלעיל. עדכון הפרמיות יתבצע בשתי פעימות. האחת ב- 1.8.2016  והשנייה ב - 1.2.2017. העדכון של הפרמיות נעשה בעקבות הגדלת סכום תגמולי הביטוח החודשיים שישולמו למרבית המבוטחים בקרות מקרה ביטוח. תגמולי הביטוח החודשיים משולמים כמובן בהתאם לגיל ההצטרפות לראשונה של המבוטח לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת החולים.

תנאי הפוליסה המלאים המפורטים בחוברת הפוליסה, הם המחייבים.

הכללית מציעה ללקוחותיה את פוליסת "סיעודי מושלם פלוס", הנותנת את המענה המקיף והאיכותי לחולה הסיעודי ולבני משפחתו, הן עבור שהות בבית והן עבור שהות במוסד. ניתן להצטרף בכל גיל. הפוליסה היא באמצעות ובאחריות הראל חברה לביטוח בע"מ.

כיצד ניתן לשמור על זכויותיי בביטוח הסיעודי במעבר בין קופות החולים?

החל מה- 1.1.2017 , יתאפשר מעבר חופשי בין ביטוחי הסיעוד של קופות החולים באופן שזכויות המבוטח לא תיפגענה.

לקוחות העוברים קופה, שהיו מבוטחים בביטוח הסיעודי בקופה ממנו עברו, יוכלו ליהנות משמירה על הרצף הביטוחי  בעת מעבר לקופה החדשה.

לקוחות אלו לא ידרשו לעבור הליך חיתום רפואי חדש וכן, יהיו זכאים לתגמולי הביטוח בהתאם לתאריך ההצטרפות המקורי.

מה נדרש לעשות לשם כך:  בעת מילוי טופס "מעבר קופה" בדואר או באינטרנט, יש לסמן כי ללקוח קיים ביטוח סיעודי בקופה ממנה הוא מבצע את המעבר.  שמירת הרצף הביטוחי מותנה בהצגת האישורים הבאים עד 180 יום ממועד ההצטרפות לקופה:

- מסירת אמצעי תשלום בתוקף למוקד הביטוח הסיעודי 2700* שלוחה 3

- העברת אישור וותק מהחברה הקודמת בה מצוין תאריך הצטרפות הלקוח לביטוח הסיעודי. את האישור יש להעביר למחלקת תפעול כללית מושלם בפקס 03-5480580 או באמצעות המייל (בפורמט pdf בלבד) לכתובת  tiful_mushlam@clalit.org.il.  עם קבלת המייל, הלקוח יקבל מספר אסמכתא למעקב.

* לקוחות המקבלים גמלת סיעוד או שהינם במצב סיעודי אינם זכאים להצטרפות לביטח הסיעודי בתנאים הרשומים מעלה.

כיצד ניתן להצטרף?

ניתן לפנות אל נציגינו בטלפון 2700* או למלא טופס זה, ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

כמו כן ניתן למלא טופס זה ולשלוח אלינו בפקס: 03-5480580

או באמצעות הדואר אל:

כללית מושלם, ת.ד 2265 בני ברק, מיקוד 5112201.

תנאים למימוש הפוליסה:

מימוש הפוליסה מותנה בקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים:

א.         תשישות נפש

ב.         חוסר מסוגלות לבצע חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של 3 פעולות לפחות מתוך פעולות אלה:

1. לקום ולשכב

2. להתלבש ולהתפשט

3. רחצה

4. אכילה ושתייה

5. שליטה בסוגרים

6. ניידות

הגדרה מפורטת למצב סיעודי מופיעה בפוליסת "סיעודי מושלם פלוס"

המדריך לרוכש ביטוח סיעודי>>

הנחיות להגשת תביעה לגמלת סיעודי>>.

סיעודי מושלם פלוס- הפוליסה החדשה והמשופרת >>

גילוי נאות- סיעודי מושלם פלוס>>>   ​

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום