עדשות לחולי קרטוקונוס

עמיתי כללית מושלם מעל גיל 18 החולים בקרטוקונוס, זכאים להחזר כספי בגין רכישת עדשות.

​לקוחות כללית מושלם, מעל גיל 18, החולים בקרטוקונוס זכאים להחזר כספי בגין רכישת עדשות.

הזכאות ניתנת פעם בשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר), והיא בנוסף לזכאות בסל השירותים הבסיסי.
החזר המושלם הינו 75 אחוז מההוצאה בפועל, ולא יותר מ- 1,215 ש"ח לכל עין.
התשלום הינו עבור עדשה אחת.
ניתן לקבל החזר עבור שתי עדשות.
תקופת אכשרה: 3 חודשים

מסמכים נדרשים: חשבונית מס/קבלה מקורית והמלצת רופא עיניים.
*לאחר קבלת החזר בפעם הראשונה, אין צורך בהגשת הפניות נוספות מרופא עיניים בהגשות התביעה הבאות.
יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה.
את המסמכים יש לשלוח לכללית מושלם/ מחלקת תביעות, ת.ד 2265, בני ברק, 51122.

הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום הצטרפו און ליין לכללית מושלם/ פלטינום